Jest boom na bon turystyczny

Rodziny ruszyły na wakacje i korzystają z polskiego bonu turystycznego. Na Opolszczyźnie liczba bonów całkowicie wykorzystanych przekroczyła właśnie 20 tysięcy, a w całej Polsce ponad 922 tysiące. Ostatnie ...

Najnowsze dane o wypłacie 300 plus na Opolszczyźnie

Opolski ZUS szybko wypłaca świadczenie 300 plus w ramach programu Dobry Start. W zaledwie kilka dni na rachunki bankowe opolskich rodziców i opiekunów trafiło 2 miliony 607 tysięcy złotych. Zakład Ubezpiecze...

Coraz więcej firm i samozatrudnionych płaci składki w ZUS

Na Opolszczyźnie od dekady zwiększa się liczba przedsiębiorców, firm i samozatrudnionych opłacających składki w ZUS. Obecnie w regionie jest 57,5 tys. aktywnych płatników składek. Rok temu było ich 55,7 tys. To...

Można już wnioskować o 300 plus

Od wczoraj (1 lipca) można wnioskować o świadczenie z programu "Dobry Start". Jak? Wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub port...

Czerwcowy bonus dla ubezpieczonych w ZUS

W czerwcu wszystkim ubezpieczonym wzrośnie wartość składek na kontach w ZUS. To dzięki waloryzacji, którą Zakład przeprowadzi w przyszłym miesiącu. Składki wpłacone do ZUS podlegają corocznej waloryzacji czy...

Coraz później idziemy na emeryturę

Od trzech lat coraz więcej osób odracza moment przejścia na emeryturę i dłużej pracuje. Aktywność zawodowa korzystnie wpływa na wysokość świadczenia. Przełożenie decyzji o zakończeniu pracy o rok, może wpłynąć...

Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna

Covid-19 miał istotny wpływ na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku. Kondycja finansowa Funduszu jest stabilna. Gdyby nie epidemia, ZUS notowałby rekordowe wpłaty składek na ubezpieczenia sp...

Emerytury ponad granicami ZUS załatwia elektronicznie

ZUS jest liderem w elektronicznej wymianie danych z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi. Jako jedna z pierwszych instytucji w Europie, wdrożył system elektronicznej wymiany dokumentów EESSI. Dzięki tem...

Od marca podwyżka świadczenia w programie Mama4+

Od marca rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przyznawane z nową, wyższą kwotą. Wzrost świadczenia to efekt waloryzacji. Do opolskiego ZUS wpłynęło już niemal 2 tys. wniosków w ramach programu Mama4+.  ...

ABC zasiłku pogrzebowego z ZUS

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i w jakiej wysokości? Które koszty związane z pochówkiem uwzględni ZUS, a których nie zrefunduje? Ile czasu ma ZUS, by pokryć wydatki przeznaczone na pogrzeb? Kto może do...

ZUS ponownie wysyła na rehabilitację do sanatoriów

Od 15 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Osoby wyjeżdżające do sanatoriów będą musiały przestrzegać kilku ważnych zasad. Osobie, s...

Uwaga emeryci i renciści. Jest zmiana w rozliczeniu PIT

Ważna zmiana dla opolskich emerytów i rencistów w sprawie rocznego rozliczenia podatkowego PIT. W tym roku nadpłatę podatku zwróci urząd skarbowy, a nie jak do tej pory ZUS. Każdy świadczeniobiorca, któr...