Światowy Dzień Architektury w Nysie

W dniu 7 czerwca br. Bastion św. Jadwigi w Nysie stanie się centralnym miejscem obchodów Światowego Dnia Architektury. W tym czasie, wszyscy miłośnicy kultury i architektury będą mieli okazje podziwiać liczne wystawy oraz prezentacje, jak również uczestniczyć w ciekawych warsztatach i panelach dyskusyjnych. Wydarzenie od czterech lat wpisuje się w kalendarz letnich imprez kulturalnych w Nysie i Opolu, a jego zwieńczeniem będzie video mapping oraz iluminacja pawilonu ekoSTRUKTURA w wykonaniu studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie oraz koncert studentów kierunku jazz i muzyka estradowa.

W pierwszej swej odsłonie obchody Światowego Dnia Architektury zostały skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oferując m.in. udział w warsztatach, które poprzez aktywny udział w procesie projektowania oraz realizacji przygotowanych zadań tematycznych, mają na celu zachęcić uczestników do kreatywnego spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń oraz pobudzić ich wrażliwość estetyczną. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty ekoMIASTO środowisko życia, w trakcie których dzieci szkół podstawowych będą mogły wyrazić swoje spojrzenie na kierunek rozwoju ośrodków miejskich w zgodzie z potrzebami ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Dla młodzieży ze szkół średnich przygotowano wyzwanie – budowa obiektów wysokich z zastosowaniem materiałów odnawialnych. Bambus, tektura, dratwa to materiały, z których można skonstruować ciekawe formy przestrzenne pnące się nierzadko na kilka, a nawet kilkanaście metrów w górę. Warsztaty Wiatr vs. Struktura mają na celu przybliżyć zasady kształtowania obiektów wysokościowych, jak również pokazać poprzez doświadczenie jaki wpływ ma na nie wiatr jak jeden z czynników niszczących.

W części przedpołudniowej zostanie również przeprowadzony plener rysunkowy studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie i Politechniki Opolskiej oraz uczniów Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie, którzy postarają się przenieść na papier piękno nyskich zabytków architektury.

Oficjalne otwarcie Światowego Dnia Architektury w Nysie nastąpi o godz. 14.00, wprowadzając uczestników w panel seminaryjny Eko rozwój w architekturze miasta, na którym zaproszeni architekci i eksperci podejmą tematykę kształtowania współczesnej przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przez cały dzień będzie można oglądać wystawy prezentujące dorobek zawodowy architektów Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz prac semestralnych i dyplomowych studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie. Ci drudzy w trakcie trwania wydarzenia podejmą wyzwanie budowy pawilonu ekoSTRUKTURA, tj. instalacji architektonicznej pokazującej alternatywny sposób zagospodarowania wnętrza urbanistycznego Bastionu św. Jadwigi, wykorzystując przy tym naturalne i biodegradowalne materiały. W godzinach wieczornych pawilon ukaże sie w nowej odsłonie, wzbogacony o video mapping oraz iluminacje architektoniczne.

Organizatorami wydarzenia są Opolska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.