Rocznik 1999 do wojska

Jak co roku przeprowadzane są kwalifikacje wojskowe. Badania mają określić zdolność do czynnej służby wojskowej w razie zagrożenia państwa.

Już od poniedziałku w nyski „Mechanika” będą się stawiać młodzi mężczyźni z rocznika 1999. To oznacza, że w naszym mieście rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Podczas badań określa się zdolność do służby wojskowej danej osoby. Można otrzymać poszczególne oznaczenia kategorii zdolności:

 • „A” – „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
 • „B” – „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” (kategoria zdolności „B” oznacza przemijające  upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania);
 • „D” – „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju” ;
 • „E” – „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.
Co należy ze sobą zabrać na badania?
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
  Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową

Do badań mogą przystąpić także ochotnicy, w tym kobiety. Kwalifikacje wojskowe potrwają do 26 lutego.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.