Poszukiwani kolejni pracownicy
Bioagra SA, Pracodawca Roku 2019 Powiatu Nyskiego, nadal zwiększa obsadę
Zakładu Produkcji Etanolu. Firma poszukuje pracowników m.in. do laboratoriów
zbożowo-paszowego w związku ze zbliżającymi się żniwami kukurydzy i zwiększeniem
produkcji.
Spółka, dzięki prowadzonej od kilku lat inwestycji, zwiększyła swoje moce produkcyjne.
Obecnie firma wytwarza więcej etanolu i przyjmuje też więcej ziarna. Wykonuje w ziązku z
tym znacznie więcej różnorodnych analiz. Dlatego rośnie obsada laboratoriów, w których
spółka wprowadziła nową organizację pracy, aby zwiększyć komfort pracowników.
– W tej chwili najwięcej stanowisk do obsadzenia oferuje laboratorium zbóż i paszy – mówi
Mirosław Obarski z bioagra SA. – Planujemy przyjęcie aż 10 osób na umowę zlecenia na
okres wrzesień-listopad z możliwością przedłużenia umowy na kolejny kwartał.
Od pracowników w laboratorium zbóż i paszy wymaga się wykształcenia zawodowego lub
średniego, minimum 3 lat doświadczenia zawodowego, znajomości obsługi komputera oraz
dokładności i rzetelności.
Poszukiwani są także kolejni pracownicy m.in. do laboratorium chemicznego, działów
utrzymania ruchu, logistyki i gospodarki magazynowej oraz produkcji. Zatrudnienie można
znaleźć na różnorodnych stanowiskach, np. mechanik-hydraulik, pracownik magazynu
wyrobów gotowych i ziarna, a także operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej.
Bioagra SA otrzymała w zeszłym roku tytuł Pracodawcy Roku Powiatu Nyskiego w kategorii
średnie i duże przedsiębiorstwo. Kapituła konkursu nagrodziła spółkę za wzrost zatrudnienia
i pozytywne warunki pracy w firmie. Wzięła również pod uwagę prowadzone ostatnio
inwestycje oraz działalność społeczną i charytatywną.
Opisy stanowisk i adres do wysyłki CV można znaleźć na: www.bioagra.pl/kariera.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.