Na Opolszczyźnie jest już 10 tysięcy cudzoziemców

Urząd ds. Cudzoziemców podaje statystyki odnośnie liczby cudzoziemców przebywające w Polsce na podstawie ważnych zezwoleń. Która z narodowości jest najbardziej liczebna na Opolszczyźnie?

Coraz częściej Polskę zamieszkują cudzoziemcy. Niektórzy z nich przebywają na terenie naszego kraju tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Urząd ds. Cudzoziemców sprawdził ile osób innej narodowości z ważnymi zezwoleniami na pobyt przebywa w poszczególnych województwach.

Niewątpliwie liderem w tym rankingu jest Województwo Mazowieckie, gdzie swój pobyt zarejestrowało 119 tys. osób. A jak wygląda to na Opolszczyźnie? Według badań w Województwie Opolskim mieszka już 10 tysięcy cudzoziemców. Wśród nich jest 8 tys. obywateli Ukrainy,  340 obywateli Niemiec, 200 obywateli Bułgarii, 170 obywateli Mołdawii oraz 150 obywateli Białorusi.

Około 56 proc. cudzoziemców w województwie opolskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a prawie 28 proc. w przedziale 40 – 59 lat. Przeważają mężczyźni – 6,7 tys. osób (66 proc.), w porównaniu do 3,4 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 75 proc., zezwolenia na pobyt stały – 13 proc. oraz zarejestrowany pobyt obywatela UE – 8 proc. – podaje Urząd ds. Cudzoziemców.

Źródło – Urząd ds. Cudzoziemców

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.