W środę (10.03.2021 r.) zapoczątkowano konsultacje społeczne dotyczące strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 r. Wszystko po to, by zracjonalizować działania tak, aby w dobry sposób wykorzystać zastrzyk funduszy europejskich i środków z budżetu państwa.

Całość poprzedzona była konferencją z udziałem ok. dwustu osób, w tym: władz miast oraz osób, które angażują się w życie społeczno-gospodarcze województwa. – Strategia to najważniejszy dokument dla przyszłości województwa. Mówimy w niej o cenionej jakości życia jako naszym planie na lepszą przyszłość. Tę jakość życia rozumiemy wieloaspektowo – od troski o rodzinę, miejsca pracy i czas wypoczynku – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła. – To nasz plan na lepszą przyszłość całego regionu – dodaje.

Strategia Opolskie 2030 uwzględnia cele i kierunki działania, by opolski region mógł rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a przy tym dynamicznie i harmonijnie. Jest to dokument potrzebny przy skutecznym pozyskiwaniu środków z UE oraz wydatkowania ich na rozwój regionu. Obejmuje on najnowszą perspektywę funduszy unijnych i w perspektywie sięga do roku 2030.

Owa strategia podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy wniosków z tzw. diagnozy – charakterystyki województwa w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Ponadto opisuje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia regionu. Druga część to opis celów strategicznych, a także tych które służą celom operacyjnym i kierunkach ich działania.

 

Opinie i uwagi można zgłaszać  do 30 kwietnia 2021 roku.

Więcej o strategii, procesie i sposobie konsultacji na stronie:

https://www.opolskie.pl/2021/03/strategia-opolskie-2030/

 

 

/Fot:nysa.ue/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.