Bioagra minimalizuje wpływ firmy na otoczenie

Bioagra realizuje zapowiedziany na początku 2018 roku plan minimalizacji wpływu
firmy na otoczenie. Tylko w najbliższym czasie firma przeznaczy na ten cel ponad
osiem milionów złotych. Inwestycja w nowe technologie i rozwiązania posłuży do
redukcji natężenia zapachu i dźwięku generowanego przy produkcji etanolu.
Do tej pory, na podstawie badań i zaleceń ekspertów, Bioagra wyciszyła w
listopadzie tego roku okna wieży elewatora zbożowego, a także umieszczone na jej
szczycie wentylatory. Zamontowano na nich specjalnie zaprojektowane tłumiki
dźwięku. Wcześniej firma wymieniła na nowe część urządzeń produkcyjnych, a także
zmodernizowała infrastrukturę do rozładunku kukurydzy, która dociera do firmy
wagonami kolejowymi. Bioagra nasadziła także wokół firmy ok. tysiąca drzew.
Obecnie firma modernizuje linię czyszczenia ziarna kukurydzy, aby przenieść
załadunek tzw. plew do wnętrza zakładu i obniżyć w ten sposób hałas rozchodzący
się w kierunku pobliskich Goświnowic. Rozpoczęto także prace nad przedłużeniem
linii elewatora zbożowego, co pozwoli stworzyć naturalną barierę dla dźwięku
powstającego na terenie zakładu.
Bioagra zleciła też wykonanie urządzeń, których zadaniem będzie zredukowanie
zapachu generowanego przy wytwarzaniu etanolu. W tym celu firma podpisała
kontrakty z dwiema wyspecjalizowanymi polskimi firmami. Urządzenia mają być
ściśle dopasowane do specyfiki procesu produkcji i technologii stosowanej przez
Bioagrę, opartej na licencji amerykańskiej firmy Katzen International. Obecnie trwają
prace projektowe i konstrukcyjne.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.