Uczestnicz w obradach rady przez internet

Przed Radą Powiatu kolejna sesja. O czym tym razem będą rozmawiać radni w nyskim muzeum?

Sesje Rady Powiatu są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Godziny obrad nie zawsze pozwalają na obecność wszystkich zainteresowanych. Starostwo idzie jednak z duchem czasu i udostępnia obrady w internecie. Spotkanie polityków można oglądać na żywo (tutaj). Transmisja rozpocznie się w piątek o godzinie 11.00.

Podczas nadchodzącej sesji radni będą rozmawiać m.in. na temat działalności nyskiej Policji oraz Straży Pożarnej. Dodatkowo zostanie oceniona sytuacja ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne

 • otwarcie posiedzenia,
 • stwierdzenie kworum,
 • przyjęcie protokołu z V sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu

3. Interpelacje i zapytania radnych

4. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

7. Informacja z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2018 r.

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej

 • przedstawienie informacji,
 • opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • dyskusja,
 • przyjęcie informacji.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
 • oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.