Rok i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu dla Bogdana Wyczałkowskiego

W 2017 roku Bogdan Wyczałkowski usłyszał 10 zarzutów od nyskiej prokuratury. W tym tygodniu sąd ogłosił wyrok, który nie jest prawomocny.

Od dwóch lat trwa sprawa obecnego prezesa Agencji Rozwoju Nysy Bogdana Wyczałkowskiego. Zarzuty postawione przez prokuraturę dotyczą czasów, gdy Bogdan Wyczałkowski pełnił funkcję burmistrza Paczkowa. Chodzi o niedopełnienia obowiązków. W maju 2017 roku zastępca prokuratora rejonowego w Nysie Sebastian Litwin komentował sprawę tak:

Byłemu burmistrzowi Paczkowa postawiono łącznie 10 zarzutów. Pierwszych 9 zarzutów dotyczy niedopełnienia obowiązków polegających na zaniechaniu ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Łączna kwota szkód to 21 tysięcy złotych.

Ostatni zarzut dotyczył tego, że w 2014 roku Gmina Paczków sprzedała jeden z lokali znajdującej się w jej zasobach za kwotę 32 tysięcy złotych na podstawie wyceny zleconej przez nabywcę. W 2011 roku rzeczoznawca wycenił tę nieruchomość na 148 tysięcy złotych.

W tym tygodniu sąd ogłosił wyrok. Rok i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, 5 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych w administracji rządowej i samorządowej oraz grzywna w wysokości 7,5 tysiąca złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.