Radni odwołają przewodniczącego Rady Powiatu?

Zbliża się kolejna sesja, która może poróżnić radnych. Czy w piątek po raz ostatni Bogdan Wyczałkowski poprowadzi obrady? 

Przymiarki do odwołania przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Wyczałkowskiego były już w marcu. Czy teraz opozycja dopnie swego? Dowiemy się podczas najbliższej sesji. Jeżeli w piątek większość polityków zagłosuje ”za”, zostanie wybrany kolejny kandydat.

Dodatkowo, w trakcie obrad radni wysłuchają sprawozdania z działalności spółki PKS, a także zagłosują nad uchwałami dotyczącymi przekazania środków finansowych na remonty kościołów.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XVII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

a) przedstawienie wniosku,

b) wybór Komisji Skrutacyjnej,

c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),

f) odczytanie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

a) wybór Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłoszenie kandydatur,

c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),

f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

6. Informacja na temat gospodarowania mieniem Powiatu za 2019 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

7. Sprawozdanie z działalności PKS w Nysie Sp. z o.o. za 2019 r.

a) Przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania.

8. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie nyskim za 2019 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nysie stacjonarnej i zaocznej oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,

b) zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski,

c) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Urbana w Głębinowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,

d) udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,

e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.

f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.