Obrady rady Powiatu wracają do Muzeum Powiatowego w Nysie

Sprawozdania finansowe i zmiany w budżecie to główne tematy najbliższej sesji Rady Powiatu. Obrady znów będą odbywać się w murach Muzeum.

Ostatnie obrady odbywały się w Hali Nysa z wykorzystaniem wszelkich środków ostrożności. Teraz radni Rady Powiatu wracają do Muzeum Powiatowego w Nysie. Podczas najbliższej sesji politycy wysłuchają sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Sesja rozpoczyna się o godzinie 10:00, 26 czerwca w Muzeum Powiatowym w Nysie.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XVIII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2019 r.,

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2019.

5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2019.

6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2019 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Edukacji Kultury i Promocji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nysie,

b) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.