Kto tym razem może stracić stanowisko?

Zapowiada się kolejna burzliwa sesja Rady Powiatu. Jak tym razem wygląda plan piątkowych obrad w Hali Nysa?

Obecna kadencja Rady Powiatu zdecydowanie różni się od poprzedniej. Obrady są burzliwe i co jakiś czas pojawiają się wnioski dotyczące odwołania członków ze sprawowanych funkcji.

W zeszłym roku przegłosowany został punkt sesji dotyczący usunięcia Jacka Chwaleni z fotela wicestarosty. Na miejsce polityka wybrano Damiana Nowakowskiego. Podczas tego samego spotkania Rady, na swoim stanowisku głosami radnych pozostał starosta Andrzej Kruczkiewicz.

Walka w radzie jednak wciąż trwa i widać to z każdą kolejną sesją. W zeszłym miesiącu radni głosowali nad wnioskiem dotyczącym odwołania Bogdana Wyczałkowskiego z roli przewodniczącego. Większość zagłosowała jednak przeciw.

Nie mniej emocji będzie podczas piątkowej sesji, ponieważ w porządku obrad pojawił się punkt dotyczący rozpatrzenia wniosku o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Jeśli w głosowaniu tajnym radni zdecydują o chęci zmian, zostanie wybrany kolejny zastępca.

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w piątek o godzinie 10.00 w Hali Nysa. Obrady tradycyjnie można oglądać na kanale placówki na You Tube.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XVI sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

a) przedstawienie wniosku,

b) wybór Komisji Skrutacyjnej,

c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),

f) odczytanie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

a) wybór Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłoszenie kandydatur,

c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),

f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji edukacji, kultury i promocji Rady Powiatu w Nysie,

c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu w Nysie,

d) nadania imienia Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie,

e) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych za 2019 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie i sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz uchwalenia programu pomocy społecznej w Powiecie Nyskim,

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2019 r.,

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania,

9. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2019 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

10. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2019 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

11. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2019 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

12. Informacja z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2019 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

13. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2019 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.