Kto komu załatwił prace w szkole? Spór w powiecie

Dzisiejsze konferencje prasowe Piotra Woźniaka oraz Zarządu Powiatu Nyskiego nie dotyczyły wyłącznie obecnego stanu Ekonomika. Poruszone zostały tematy rodzinne. Pojawiły się oskarżenia oraz wyjaśnienia.

Stella Woźniak oraz Jolanta Ciecieląg pojawiły się w dyskusjach podczas konferencji prasowych organizowanych przez samorządowców. Pierwsza z pań jest żoną byłego wicestarosty Piotra Woźniaka, natomiast druga siostrą członkini zarządu Joanny Burskiej. Wątpliwości polityków pojawiają się przy uzyskanych stanowiskach obu pań. W trakcie dzisiejszych rozmów pojawiły się oskarżenia oraz wyjaśnienia.

Dementuje informacje, że moja żona jest wicedyrektorem w Ekonomiku. Tych bzdur nie można słuchać. Jest opiekunem praktyk i tylko tyle, nienależącym do kadry kierowniczej.  Kadra kierownicza to dyrektor i wicedyrektor. I to jest stan prawny na dzisiaj. Moja żona miała propozycję objęcia funkcji wicedyrektora, natomiast z niej nie skorzystała z jednej prostej przyczyny, ja byłem wicestarostą – mówi radny Piotr Woźniak

Według posła Kamila Bortniczuka, który pojawił się na konferencji przed Starostwem, przedstawiane informacje na temat małżonki są nieprawdziwe. Parlamentarzysta opierał się podczas swojej wypowiedzi na Art. 65 ustawy – Prawo oświatowe: ,,W placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady placówki oraz rady pedagogicznej.

W trycie Art. 65 ustawy – Prawo oświatowe powołana na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego została powołana żona Pana Piotra Woźniaka, Pani Stella Woźniak. W związku z czym z wnioskowania prawniczego należy stwierdzić, że jest to inne stanowisko kierownicze zgodnie z brzmieniem  tego artykułu przytoczonej ustawy. Co świadczy o tym, że Pan Piotr Woźniak dzisiaj podał nieprawdę na konferencji mówiąc o tym, że jego żona nie piastuje stanowiska kierowniczego. W tym celu przekaże państwu schemat, który został w Ekonomiku wykonany. – mówi poseł Kamil Bortniczuk

Zarząd podczas konferencji prasowej przedstawił następujący schemat:

5 lutego 2016 r. Zarząd Powiatu powierza BEZ KONKURSU Alicji Gajek stanowisko dyrektora Ekonomika na okres do 31 lipca 2019 r. ➡ 24 maja 2016 r. Zarząd Powiatu organizuje konkurs na dyrektora Carolinum i powołuje niezgodnie z przepisami ustawy Piotra Woźniaka do komisji konkursowej. ➡ 30 czerwca 2016 r. Zarząd Powiatu powierza BEZ KONKURSU Małgorzacie Makaryk stanowisko dyrektora Carolinum, dotychczasowej wicedyrektor Ekonomika. ➡ W miejsce zwolnionego przez Małgorzatę Makaryk stanowiska wicedyrektora Ekonomika, Alicja Gajek tworzy stanowiska kierownika szkolenia praktycznego, na które powołuje Stellę Woźniak, prywatnie ŻONĘ PIOTRA WOŹNIAKA.

Do tematu Jolanty Ciecieląg wrócimy w następnym artykule.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.