Kilkadziesiąt godzin temu przez media przetoczyła się informacja o uwagach wojewody dotyczących budowy galerii Dekada, które na chwilę obecną wstrzymują rozpoczęcie prac. Poniżej zamieszczamy pełne oświadczenie wojewody.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dot. uchylenia uchwały Rady Miasta Nysa ws. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej, informuję, że nie oznacza to iż budowa Dekady nie jest realna.

 

Wojewoda jako organ nadzoru musi przestrzegać przepisów prawa.

W niniejszej sprawie organ dokonał zbadania zgodności przekazanej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponieważ przekazana uchwała naruszała przepisy prawa i była m.in niezgodna z uchwalonym przez Radę Miasta Nysy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wojewoda Opolski wydał 24 lutego 2017 r rozstrzygniecie nadzorcze., na mocy którego stwierdzono nieważność w całości uchwały nr XXXI/479/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.

 

Na skutek stwierdzonych naruszeń Wojewoda Opolski nie mógł zastąpić Rady Miejskiej w Nysie poprzez np. wprowadzenie innego współczynnika wysokości zgodnego z postanowieniami studium, z uwagi na fakt, iż określenie tego parametru stanowi obligatoryjny element miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i należy do kompetencji innego organu.

Należy zauważyć, że pozostawienie w obrocie prawnym wadliwego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji uchylenia przez Sąd, mogłoby doprowadzić do wzruszenia wydanych pozwoleń na budowę czy innych komplikacji w prowadzonym procesie budowlanym.

 

Niniejsze rozstrzygnięcie nie oznacza wcale, że miejscowy plan dla tego terenu nie zostanie uchwalony. Biorąc pod uwagę procedurę planistyczną i zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po wprowadzeniu wskazanych przez Wojewodę Opolskiego zmian uchwalenie miejscowego planu przez Radę Miasta Nysy może nastąpić w terminie do 25 kwietnia 2017 roku. (przyjmując obowiązek wyłożenia do publicznego wglądu i ewentualnego ponownego uzgodnienia w niezbędnym zakresie).

Dlatego też, biorąc pod uwagę popełnione naruszenie przepisów prawa i ewentualny termin w którym może zostać podjęta zgodna z przepisami prawa uchwała działania Wojewody Opolskiego są zasadne i niezbędne.

Dodam, że zupełnie odpieram zarzuty, iż Wojewoda celowo nie zezwolił na budowę Dekady. Raz jeszcze podkreślam, że Wojewoda stoi na straży prawa, a skoro uchwała RM w Nysie była wadliwa, nie mogła ona nie zostać uchylona. Proszę również zwrócić uwagę, że temat budowy Galerii nie jest nowy. To sprawa sprzed kilku lat, która przez lata poprzednia władza lokalna nie zrealizowała.

 

 

Z poważaniem

Martyna Kolemba

Rzecznik Prasowy Wojewody Opolskiego

Biuro Wojewody Opolskiego

tel. 77 45 24 330

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.