Już w środę kontynuacja Sesji Rady Powiatu

Grudniowa sesja Rady Powiatu była burzliwa. Jak będzie wyglądać jej kontynuacja już w tym tygodniu? 
Radni Rady Powiatu spotkali się 31 grudnia na ostatniej w 2019 sesji. W trakcie obrad ze stanowiska wicestarosty został odwołany Jacek  Chwalenia. Na miejsce polityka wybrano prezesa spółki EKOM – Damiana Nowakowskiego.

Obrady zostały jednak przerwane i będą kontynuowane w najbliższą środę o godzinie 9.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie. Harmonogram zebrania wygląda następująco:

5. Uchwalenie budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036,

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.,

c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nyskiego na lata 2020-2036,

d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nyskiego na 2020 r.,

e) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

f) odczytanie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

g) dyskusja,

h) głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,

b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków,

c) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,

d) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Nysie na 2020 r.,

e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego,

f) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,

g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036,

h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036

i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

7. Wolne wnioski,

8. Zamknięcie obrad.

Transmisję na żywo z obrad można oglądać na kanale Starostwa na You Tube.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.