Przed inwestorem, który chce wybudować galerię handlową w Nysie pojawiły się kolejne problemy – tym razem ze strony wojewody opolskiego, który unieważnił plan zagospodarowania przestrzennego dla Dekady.

Zmiany planu podjęte przez Radę Miejską obejmowały kwartał dwa kwartały ulic na których miał być budowany nowoczesny obiekt handlowy z podziemnym parkingiem. Już w momencie uchwalania planu dla galerii pojawiły się wątpliwości ze strony wojewody, wówczas Aleksander Walczak – prezes Dekady zapowiedział że czeka zarówno na decyzję rady, jak i rozstrzygnięcie sporu przez służby wojewody. Wątpliwości budziła np. wysokość obiektu – wcześniejsze ustalenia zakładały budowę do wysokości 18 m. podczas w gdy w planie znalazł się zapis o 19 m. Wojewoda za wadliwe uznał również przepisy dotyczące powierzchni przeszkleń o definicji tzw. powierzchni całkowitej zabudowy.

Co może zrobić gmina w obecnej sytuacji? Plan budowy galerii był jednym z filarów kampanii Kordiana Kolbiarza na burmistrza. Na chwilę obecną możliwe są dwa wyjścia – albo gmina poprawi plan albo zaskarży decyzję wojewody w sądzie administracyjnym – powiedział Nowej Trybunie Opolskiej wiceburmistrz Marek Rymarz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.