Czy najbliższa sesja rady Powiatu zapowiada się burzliwie?

Choć najbliższa sesja Rady Powiatu nie zapowiada się burzliwie, to może jeszcze nas zaskoczyć. Jak ma wyglądać najbliższe spotkanie?

W najbliższy poniedziałek odbędzie się sesja Rady Powiatu. Jak zawsze, zebranie będzie transmitowana na kanale Starostwa na You Tube. Dzięki temu mieszkańcy mogą śledzić na bieżąco debatę polityków i sprawdzać, które wnioski zostały odrzucone, a które przyjęte głosami radnych.

Ty razem zostaną poruszone tematy takie jak remonty dróg, czy wynagrodzenia nauczycieli. Podczas obrad zostanie podjęta również uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej nyskiego i głuchołaskiego szpitala.

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XIV sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja nt. inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Utrzymania Dróg za 2019 r.,

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,

c) dyskusja

d) przyjęcie informacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 r. (komisja działająca przy Staroście Nyskim),

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania,

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski za 2019 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania,

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,

b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,

c) w sprawie określenia na 2020 r. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego,

d) powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,

e) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,

f) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Nysie,

g) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji,

h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji środowiska i rozwoju obszarów wiejskich Rady Powiatu w Nysie,

i) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji budżetu i spraw regulaminowych Rady Powiatu w Nysie,

j) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,

k) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,

l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036,

9. Wolne wnioski,

10. Zamknięcie obrad.

Źródło – Starostwo Powiatowe w Nysie

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.