Już od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego.

Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Regulacje w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS wejdą w życie na początku maja.

Bez składek w ZUS

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

  • za styczeń 2021 r.
  • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
  • albo za luty 2021 r.
  • albo za marzec i kwiecień 2021 r.
  • albo za kwiecień 2021 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek będzie można złożyć najwcześniej 4 maja, a najpóźniej 30 czerwca.

Kto będzie mógł liczyć na zwolnienie z opłacania składek?
Przedsiębiorcy, którzy prowadzili 31 marca br., przeważającą działalność z kodem PKD uprawniającym do zwolnienia ze składek, przychód z przeważającej działalności w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. wobec przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Ponadto wnioskujący powinien być zgłoszony jako płatnik składek w ZUS przed 1 listopada 2020 r.

Zmieni się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 30 czerwca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Postojowe nawet 5 razy

Rozporządzenie, które wejdzie w życie 4 maja wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia postojowego? Warunkiem uzyskania świadczenia postojowego jest przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej
w następstwie COVID-19 oraz prowadzenie na 31 marca tego roku przeważającej działalności z uprawniającym PKD. Ponadto przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składa się wniosek musi być niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Koniecznym elementem jest też brak podlegania ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że wnioskodawca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe – jednokrotnie 

dla osoby, która prowadzi na 31 marca 2021 r.  pozarolniczą działalność gospodarczą z kodem PKD przeważającej działalności 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Świadczenie postojowe – dwukrotnie 

dla osoby, która prowadzi na 31 marca 2021 r. pozarolniczą działalność gospodarczą z kodem PKD przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z

Świadczenie postojowe – czterokrotnie

dla osoby, która prowadzi na 31 marca 2021 r. pozarolniczą działalność gospodarczą z kodem PKD przeważającej działalności: 91.02.Z

Świadczenie postojowe – pięciokrotne

dla osoby, która prowadzi na 31 marca 2021 r. pozarolniczą działalność gospodarczą z kodem PKD przeważającej działalności: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z,  93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.