20 maja 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720), która reguluje status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.

Hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, w ustawie – Prawo o ruchu drogowym zyskały swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Należy podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego w znowelizowanych przepisach mają status pojazdu.

Poniżej załączamy tabelę – opracowaną w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – z wybranymi przepisami, która będzie pomocna dla nowo zdefiniowanych użytkowników.

Biuro Ruchu Drogowego KGP

Zasady_korzystania_z_hulajnog_elektrycznych__UTO__UWR_od_20_05_2021_r__-_wybrane_zmiany_w_przepisach Pobierz

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.