Wzrosła minimalna wysokość renty rodzinnej. Od marca to 1250,88 zł brutto. Niższa być nie może, bo taką kwotę gwarantują przepisy. Jakie są najwyższe renty wypłacane przez opolski ZUS i co wpływa na wysokość świadczenia po zmarłym członku rodziny?

Na Opolszczyźnie renty rodzinne co miesiąc otrzymuje ponad 35 tys. osób. W całej Polsce takie świadczenie trafia do prawie 1 mln 200 tys. osób, w przeciętnej wysokości 2271,33 zł. O rentę rodzinną mogą wnioskować dzieci zmarłego rodzica, małżonek, wnuki, rodzeństwo, a nawet rodzice. 

Na wysokość renty rodzinnej ma wpływ staż pracy i wynagrodzenie czyli suma składek jakie były odprowadzane przez zmarłego. W województwie opolskim najwyższą rentę otrzymuje osoba
z powiatu oleskiego w wysokości 7961,50 złotych brutto. Nieco mniej mieszkaniec Opola, bo ponad 7820 złotych. Pierwszą trójkę zamyka nasz klient z powiatu krapkowickiego, którego renta rodzinna została wyliczona na 7741 złotych. Te kwoty pokazują, że renta rodzinna wcale nie musi być niska – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, jest ona dzielona na równe części dla każdej z nich:

  • dla jednej osoby uprawnionej, wysokość renty rodzinnej wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, 
  • dla dwóch osób uprawnionych – 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, 
  • dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95 proc. 

Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy złożyć wniosek (ZUS ERR), który jest dostępny w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. Można to też zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS może przyznać rentę rodzinną nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek. Jeśli wniosek złożony zostanie w następnym miesiącu, to świadczenie zostanie przyznane od daty śmierci.

Jeśli osoba pobierająca rentę, osiąga przychód, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, świadczenie może zostać zawieszone lub pomniejszone. Gdy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to renta zostanie zawieszona (od marca do maja to 7095,40 zł). Natomiast gdy przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od marca do maja to 3820,60 zł), ale nie przekroczy 130 proc. tego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (do marca do maja to 549,71 zł).

Z renty rodzinnej można zrezygnować. Wystarczy złożyć w ZUS stosowne oświadczenie. Od tego momentu ZUS ponownie ustali wysokość renty dla pozostałych uprawnionych. Jeśli zostałeś wyłączony na swój wniosek z kręgu uprawnionych, możesz znowu ubiegać się o rentę rodzinną.
W tym celu powtórnie trzeba złożyć wniosek o przyznanie prawa do tego świadczenia.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.