Od początku maja obowiązuje polsko-izraelska umowa o zabezpieczeniu społecznym. Dzięki niej można sumować okresy ubezpieczenia w obu krajach i transferować świadczenia. To ważna informacja dla osób, które pracowały w Polsce i Izraelu.

Na podstawie dwustronnej umowy można sumować okresy ubezpieczenia w Polsce i w Izraelu, aby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Można także transferować świadczenia emerytalno-rentowe uprawnionych osób, które mieszkają na terytorium drugiego państwa. Nowe przepisy regulują również kwestie związane z prawem do świadczeń z tytułu macierzyństwa, świadczeń związanych z wypadkami przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych.

Umowa między Polską a Izraelem o zabezpieczeniu społecznych to korzyści dla przedsiębiorców, bo reguluje ona kwestie delegowania pracowników. Pozwala na ich wysyłanie z terytorium jednego państwa do wykonywania pracy na terytorium drugiego, przy jednoczesnym pozostawieniu pracowników w systemie ubezpieczenia społecznego państwa delegującego.

Izrael to już 12. państwo spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Polska podpisała umowę o zabezpieczeniu społecznym. Dotychczas takie regulacje w tym obszarze Polska ustaliła z Czarnogórą, Serbią, Bośnią i Hercegowiną, Macedonią, USA, Kanadą, Quebekiem, Koreą Południową, Australią, Ukrainą oraz Mołdawią.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.