„Ochroniarz”, sprzedawca, ankieter i kierowca samochodu ciężarowego. Takie zawody wskazują najczęściej przedsiębiorcy lub osoby fizyczne, zlecający innym wykonanie dzieła.

Obowiązek z wyjątkami

Zgłaszanie umów o dzieło w ZUS to świeży obowiązek. Istnieje od stycznia tego roku, a służy do tego formularz o nazwie ZUS RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło. Od początku roku Zakład zarejestrował ponad 161 tys. deklaracji zawarcia umowy o dzieło.

Czy wszystkie umowy o dzieło podlegają zgłoszeniu w ZUS? Nie wszystkie. Nie ma takiej potrzeby w przypadku umowy o dzieło zawartej przez płatników składek i osoby fizyczne, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca umowy pozostaje w stosunku pracy. Dotyczy to zarówno umów zawartych z pracodawcą, jak i z podmiotem trzecim. Nie trzeba raportować też umów o dzieło zawartych z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która złożyła zamawiającemu oświadczenie, że wykonywane na podstawie umowy usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej.

Najczęściej zgłaszanym zawodem jest pracownik ochrony fizycznej – ta grupa zawodowa stanowi 4,5 proc. wszystkich wykazywanych zawodów. Drugą pozycję – około 2,6 proc. zajmują jednocześnie sprzedawca i kierowca samochodu ciężarowego. Trzecia pozycja należy do magazynierów – to 2,3 proc. wszystkich zgłoszeń.

Co powinieneś wiedzieć o zgłaszania umów o dzieło w ZUS?

  • do ZUS trzeba zgłaszać tylko umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. Jeśli umowa została zawarta w 2020 r. ale jest lub będzie realizowana w 2021, to takiej umowy nie należy zgłaszać do ZUS
  • jeśli z daną osobą umowy o dzieło są zawierane cyklicznie, to w ZUS należy zgłosić każdą taką umowę, która jest zawarta po 1 stycznia 2021 r.
  • umowy o dzieło, które są wykazywane w formularzu ZUS RUD nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie są oskładkowane
  • dokument ZUS RUD – co do zasady – podpisuje zamawiający. To istotne szczególnie w przypadku zawierania takich umów przez osoby fizyczne, które nie są płatnikami składek
  • w przypadku podmiotów prawnych, jednostek organizacyjnych, czy osób fizycznych będących płatnikami składek – tak jak w przypadku innych dokumentów przekazywanych do ZUS – formularz RUD może być podpisany przez osobę upoważnioną (np.: upoważnione biuro rachunkowe)
  • formularz RUD można przekazać do ZUS na dwa sposoby elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz papierowo. Formularz można pobrać i wydrukować ze strony www.zus.pl. W formularzu RUD dostępnym na PUE ZUS można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy wypełnić odrębny formularz RUD. W formularzu RUD do wypełnienia i wydruku można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.