Zmiany stawek m.in. za gospodarowanie odpadami wchodzą w życie od stycznia 2021.  

Wyższe stawki to wynik zmian w polskim prawie, które są zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy mają dążyć do zmotywowania mieszkańców oraz przedsiębiorców do zwiększonej segregacji śmieci.

Zgodnie z przyjętą uchwałą ceny wzrosły z 15 zł na 22 zł od mieszkańca. Cena za odpady niesegregowane wzrośnie i będzie wynosić 44 zł.

Jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe typu: firmy, urzędy, szkoły, a w których powstają odpady komunalne – opłaty będą iloczynem deklarowanej ilości pojemników lub worków z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (od kilku zł do 481,60 zł). Tutaj w wielu przypadkach będzie to oznaczać zmniejszenie kosztów, co wiąże się również ze zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy nawet o 3 mln złotych rocznie.

Zmiany stawek mają pokryć koszty funkcjonowania całego systemu. Wcześniej to przedsiębiorcy byli mocno obciążeni kosztami. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poza zmianą stawek, podczas sesji Rady Miejskiej  02.12.2020 r. zaznajomiono się również z projektem budżetu na rok 2021. Gmina planuje dochody w wysokości 300 milionów złotych. W planach są również inwestycje za 52 miliony zł i pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości ok. 35 milionów złotych. W perspektywie jest dalsza przebudowa Rynku i budowa nowego żłobka. Szacuje się, że wydatki będą mniejsze niż w zeszłym roku o 23 miliony.

Dyskusję wywołało przyjęcie uchwały, która określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. 

Podatek od budynków lub ich części wyniesie np.:
0,69 zł od 1m2 powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych;
20,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej dla prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, czy usług;
24,84 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej dla sklepów wielkopowierzchniowych o powierzchni powyżej 2000 m2.  Uchwała została przyjęta 16 głosami poparcia.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.