Opolski ZUS pomógł pracodawcom i samozatrudnionym, których nie objęła pomoc z tarczy antykryzysowej. Przyjął prawie 8 tys. wniosków o ulgi i umorzenia w związku z koronawirusem.

Składki na później i na raty

Od marca ubiegłego roku opolskie placówki ZUS oferowały pomoc firmom, które szczególnie dotkliwie odczuwały skutki pandemii COVID-19. Główne formy wsparcia po jakie sięgnęli płatnicy składek w regionie to odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Od połowy marca minionego roku do lipca rozpatrzyliśmy ponad 6100 wniosków o przesunięcie w czasie terminu płatności składek. Kolejnych prawie 1200 wniosków dotyczyło układu ratalnego. W zdecydowanej większości wydaliśmy decyzje pozytywne – Magdalena Buła, dyrektor oddziału ZUS w Opolu.

Opolscy przedsiębiorcy i samozatrudnieni wnosili ponadto o zmianę warunków umowy o rozłożeniu na raty należnych składek – 270 wniosków, zmianę warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek – 123 prośby oraz o umorzenie należności z tytułu składek – 44 wnioski.

Dane ZUS pokazują, że między marcem 2020 r., a lipcem br. płatnicy składek w całym kraju wysłali niemal 369 tys. wniosków o ulgi i umorzenia. Uzasadniali je trudną sytuacją finansową, wynikającą z ograniczenia świadczenia usług bądź wytwarzania dóbr lub całkowitego zamknięcia przedsiębiorstw. Najwięcej formularzy, bo 282,5 tys. dotyczyło odroczenia terminu płatności składek a prawie 64 tys. zawarcia z ZUS układów ratalnych.

ZUS ciągle przyjmuje wnioski

Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Po podpisaniu umowy z ZUS o odroczeniu terminu płatności składek, przedsiębiorca będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie. Odpada w tym momencie ryzyko naliczania odsetek za zwłokę, a do uregulowania zostanie jedynie opłata prolongacyjna.

Popularną formą oddłużenia jest również układ ratalny. To rozwiązanie znane jest nie od dzisiaj. Polega na tym, że jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie jest w stanie go spłacić jednorazowo, to może złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie biorąc pod uwagę sytuację majątkową, materialną i rodzinną wnioskodawcy. Jeśli podpiszemy układ ratalny, to przedsiębiorca będzie spłacał zadłużenie przez uzgodniony okres i w kwotach, które nie będą dla niego nadmiernym obciążeniem. Od chwili podpisania umowy nie płaci też odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.