Młodzi kierowcy z całej Polski mają szansę na bezpłatne szkolenia z doskonalenia techniki jazdy.

4 maja startuje druga edycja programu „Mistrzowie w drodze” organizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Grupę LOTOS.
W 2020 r. działania koncentrowały się na terenie województwa pomorskiego, a w tym roku przybierają ogólnopolski charakter.

Program „Mistrzowie w drodze” promuje mistrzowską jazdę.

Mistrzowska to jazda – przede wszystkim bezpieczna – zgodna z przepisami, kulturalna, pokazująca szacunek dla innych uczestników ruchu drogowego.

Celem programu jest wspieranie młodych kierowców, by od początku wkroczenia na drogę mieli dużą świadomość odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa oraz pogłębione umiejętności prowadzenia pojazdu. Stąd głównym filarem kampanii „Mistrzowie w drodze” są praktyczne szkolenia z doskonalenia techniki jazdy.

Ambasadorem programu jest Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny rajdowy mistrz Europy, czterokrotny rajdowy mistrz Polski.

Patronat nad programem objęli Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komendant Główny Policji oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Wraz z rozpoczęciem przedsięwzięcia do udziału w programie zostaną zaproszeni instruktorzy nauki jazdy. To oni mają najbliższy kontakt z kandydatami na kierowców podczas ich pierwszych manewrów na drodze. Wspierając pracę instruktorów organizatorzy przygotowali materiały edukacyjne na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego dedykowane specjalnie młodym kierowcom.

Ponadto atutem dla szkół nauki jazdy, które będą współuczestniczyć w programie,  jest możliwość angażowania swoich kursantów do udziału w szkoleniach doskonalenia techniki jazdy. Dla młodego kierowcy to szansa poznania w kontrolowanych warunkach krytycznych sytuacji, jakie zdarzają się na drodze i zdobycie umiejętności,
jak w przyszłości ich unikać. Kierowca uczy się hamowania na śliskiej nawierzchni, zmiany pasa ruchu w niebezpiecznych okolicznościach czy poznaje zjawisko nadsterowności i podsterowności.

Adepci szkół, którzy już zdobyli prawo jazdy, nawet dwa lata temu, również mają szansę na wzięcie udziału w szkoleniach. Dla nich przygotowany jest konkurs „Ruszaj po nagrody”. Ci młodzi kierowcy mają już większe doświadczenie za kierownicą niż kursanci, a miejmy nadzieję, jeszcze nie nabyli żadnych złych nawyków. Zaproszeni zostaną do przygotowania materiału promującego bezpieczną jazdę np.: filmu, memu, scenariusza wydarzenia, plakatu – szczegóły już w krótce. Na zwycięzców konkursu, poza udziałem w szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy, czeka zestaw akcesoriów samochodowych i bon na paliwo o wartości 500 zł.

Statystki policyjne i młodzi kierowcy

 

Dane KGP za 2020 rok wskazują, iż rok ten był na drogach bezpieczniejszy w stosunku do lat ubiegłych. Mimo wszystko, zginęło aż 2491 osób.

 

Wypadki drogowe i ich skutki wg sprawstwa

Sprawstwo wypadków Wypadki % Zabici % Ranni %
Wina kierujących 20 999 89,2 2 020 81,1 24 123 91,2
Wina pieszych 1 385 5,9 301 12,1 1 115 4,2
Wina pasażerów 100 0,4 2 0,1 100 0,4
Współwina 228 1,0 27 1,1 254 1,0
Pozostałe przyczyny 828 3,5 141 5,7 871 3,3
OGÓLEM 23 540 100,0 2 491 100,0 26 463 100,0

 

W 2020 roku z winy kierujących pojazdami powstało 20 999 wypadków
(co stanowi 89,2% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 020 osób (81,1%),
a 24 123 zostało rannych (91,2 %).

Głównymi przyczynami wypadków było:

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

 

W 2020 roku, wśród ogółu sprawców – kierujących pojazdami, najliczniejszą grupę (73,5%) stanowili kierujący samochodami osobowymi. Byli oni sprawcami 15 429 wypadków drogowych, w których zginęły 1 432 osoby, a  18 205 osób odniosło obrażenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę tzw. „młodych kierowców” w wieku 18-24 lata, charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. W 2020 r. byli oni sprawcami 3 774 wypadków (18% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich 431 osób, a 4 714 zostało rannych. Liczby wypadków
i rannych są niższe od ubiegłorocznych, wypadki mniej o 1 136 (-23,1%), zabici mniej
o 31 (-6,7%) i ranni mniej o 1 695  (-26,5%).

Przyczyną 41% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, a o ich ciężkości świadczy 60% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych.

Większość wypadków z udziałem młodych kierowców zdarza się w nocy, z udziałem jednego pojazdu, często w wyniku nadmiernej prędkości i utraty kontroli nad pojazdem. Najwięcej młodych osób ginie w soboty i niedziele.

Młodzi mają szereg atutów, by być mistrzami w drodze: szybki refleks, dobry wzrok, dobre zdrowie i samopoczucie. Niestety statystyki wypadków drogowych pokazują ich słabości.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.