Opolski ZUS kończy akcję przeliczania emerytur osobom urodzonym w 1953 r. które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r. W regionie wyrównanie z tego tytułu dostało w sumie ponad 2 tys. kobiet.

ZUS w całej Polsce rozpatrzył pozytywnie sprawy ponad 68 tys. osób z rocznika 1953 r. o naliczenie emerytury na korzystniejszych zasadach. Średnia kwota wyrównania to prawie 11,6 tys. zł.
Aż 96 proc. spraw dotyczyło kobiet.

– Opolski oddział ZUS wydał taką decyzję dla 2225 osób, a średnie wyrównanie brutto wyniosło 10 775 złotych. W całym kraju wyrównanie emerytury otrzymało ponad 68 tysięcy osób z rocznika 1953, w zdecydowanej większości są to kobiety – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W związku z tym, że opolski ZUS specjalizuje się w rozpatrywaniu spraw o emerytury i renty międzynarodowe, odrębną grupą beneficjentów, którym przeliczono w Opolu emerytury, były osoby pracujące kiedyś  w Polsce i w Niemczech. Z ponad 2,2 tys. osób, którym opolski ZUS na nowo obliczył emeryturę, 233 osoby pobierają świadczenia z tytułu pracy w tych dwóch krajach,
a  średnie wyrównanie brutto wypłacone tej grupie odbiorców to 12,1 tys. zł.

Po weryfikacji świadczeń ponad 68 tys. osób, którzy byli objęci akcją przeliczania, ich emerytura wzrośnie średnio miesięcznie o 260 zł. W ramach wyrównania, w styczniu i lutym ZUS wypłacił
749 mln zł.

Przypomnijmy, osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r., mogły do 11 stycznia 2021 r. wystąpić o naliczenie emerytury na korzystnych zasadach – bez pomniejszania o pobrane już emerytury wcześniejsze. Natomiast osoby z rocznika 1953, które już miały przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, nie musiały składać wniosku. ZUS przeliczył im świadczenia z urzędu.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.