Czy będąc na wcześniejszej emeryturze lub rencie możesz dorabiać? Jak najbardziej! Ważne, by nie przekroczyć konkretnych limitów. Przeczytaj o najnowszych progach bezpiecznego dorabiania do świadczeń ZUS.  

Od 1 czerwca nowe limity

Są już nowe wysokości kwot, do których bez żadnych konsekwencji mogą dorabiać aktywni zawodowo wcześniejsi emeryci i renciści. Zakresy dodatkowych przychodów będą obowiązywały przez najbliższe trzy miesiące.

ZUS może pomniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, jeśli przychód z dodatkowych źródeł będzie większy niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Od czerwca to 3977,10 złotych brutto. Taki dodatkowy, średni miesięczny przychód nie będzie miał wpływu na wypłacane przez ZUS świadczenie. Nowy limit to dobra wiadomość dla zainteresowanych, bo w porównaniu do progów obowiązujących do końca maja to więcej o 157 złotych – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Jednak dorabiający do domowego budżetu powinni pamiętać o jeszcze jednej kwocie. ZUS będzie miał prawo zawiesić wypłatę świadczenia jeśli dodatkowe przychody przekroczą
130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Tutaj maksimum na okres od czerwca do sierpnia wynosi 7386,10 zł brutto. To kolejna pozytywna informacja, bo ten próg jest wyższy aż o 291 złotych w porównaniu do kwoty obowiązującej w ostatnich trzech miesiącach (marzec – maj 2021 r.)

Uzyskanie przychodów w przedziale od 3977,10 zł do 7386,10 zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia. Na przykład średni miesięczny dodatkowy zarobek w wysokości 4127,10 zł spowoduje pomniejszenie emerytury o 150 zł. Skąd biorą się pułapy przychodów dla dorabiających emerytów między czerwcem a sierpniem?
To pochodna przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale tego roku (5681,56 zł) podanego w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

„Kwoty maksymalnego zmniejszenia”

Gdy dodatkowe dochody będą wyższe niż poziom 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to emerytura lub renta będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Pomniejszenia też mają swoje granice, a są one ustalane raz w roku. Obecne obowiązują do marca br. do końca lutego 2022 r., a tak wyglądają dla poszczególnych świadczeń od czerwca do sierpnia:

  • 646,67 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wzrost
    o 26,30 zł),
  • 485,04 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 19,73 zł),
  • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba (wzrost o 22,36 zł).

Kto nie musi pilnować dodatkowych przychodów

O uszczuplenie świadczeń wypłacanych przez ZUS w przypadku dodatkowych przychodów nie muszą się martwić emeryci z tzw. wieku powszechnego. W komfortowej sytuacji są ci, którzy zaczęli się dodatkowo bogacić, gdy decyzję o przyznaniu emerytury dostali po 60 roku życia w przypadku kobiet i ukończeniu 65 lat wśród mężczyzn. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca br. to 1250,88 zł brutto).  Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Kalkulatorów do ręki nie muszą też brać niektórzy renciści. Gwarancję wypłaty renty w pełnej wysokości mają inwalidzi wojenni, osoby pobierające rentę z tytułu pobytu
w obozie i w miejscach odosobnienia lub osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez ograniczeń zarobkować mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.