Opolski ZUS przypomina o zmianach w tegorocznych deklaracjach podatkowych PIT. W tym roku ZUS nie rozlicza nadpłat podatku.

ZUS wysłał do swoich klientów trzy rodzaje deklaracji PIT za 2020 rok: PIT-40A, PIT 11A oraz PIT-11. Roczne obliczenie podatku jest sporządzane tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku oraz dla podatników z saldem podatku równym „zeru”.

– W tym roku, w odróżnieniu do poprzednich lat, ZUS nie rozlicza nadpłat podatku. Jeżeli emeryt lub rencista otrzymał PIT 40A, to znaczy, że jego PIT jest już rozliczony przez ZUS i z takim dokumentem nie musi nic robić. Chyba, że chce skorzystać z przysługujących mu odliczeń, ale wtedy rozlicza się samodzielnie. Na odwrocie formulrza PIT są informacje, które kwoty należy przenieść do zeznania podatkowego – Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS województwa opolskiego.

Świadczeniobiorca, który otrzymał z ZUS-u PIT 11A lub PIT 11 może samodzielnie złożyć zeznanie podatkowego lub poczekać do 30 kwietnia. Wtedy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45. dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Jeśli podatnik nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2×11,60 zł = 23,20 zł), to nadpłata jest zwracana w kasie urzędu skarbowego.

Ważne!

Osoby, które do tej pory nie otrzymały z ZUS-u deklaracji podatkowej PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłaca świadczenie. Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. udostępniono również na portalu PUE ZUS w zakładce „Formularze PIT”.  Klienci, którzy mają profil na PUE ZUS mają możliwość podglądu i wydrukowania swoich deklaracji podatkowych PIT.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.