Na Opolszczyźnie od dekady zwiększa się liczba przedsiębiorców, firm i samozatrudnionych opłacających składki w ZUS. Obecnie w regionie jest 57,5 tys. aktywnych płatników składek. Rok temu było ich 55,7 tys. To trend nie tylko regionalny ale też ogólnopolski.

Z każdym rokiem ZUS notuje coraz wyższą liczbę pracodawców i osób podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą. To pozytywnie wpływa na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stan finansów Funduszu w I kwartale tego roku wyglądał stabilnie mimo trwającej epidemii
i związanej z tym trudnej sytuacji w wielu branżach gospodarki. Od początku roku z każdym miesiącem poziom wpływu ze składek jest wyższy.

Jeszcze pięć lat temu czyli w połowie 2016 roku liczba aktywnych płatników składek na Opolszczyźnie nie przekraczała 52 tysięcy. Rok temu było ich 55,7 tysięcy, a obecnie opłacanie składek za pracowników lub z tytułu jednoosobowej działalności deklaruje w regionie 57,5 tysiąca podmiotów. W perspektywie dekady w województwie opolskim liczba aktywnych płatników składek
w ubezpieczeniu zdrowotnym wzrosła o 15 procent, bo w połowie 2011 roku sięgała ledwie 49,9 tysięcy. Tendencja rosnąca jest widoczna również w skali kraju, gdzie pięć lat temu notowaliśmy nieco ponad 2,4 miliony aktywnych płatników, a w połowie tego roku już prawie 2,8 miliony – Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim oddziale ZUS.

Dane z Centralnego Rejestru Płatników wskazują, mimo trwającej epidemii i związanej z tym trudnej sytuacji w wielu branżach gospodarki, aktywnych płatników składek w ZUS przybyło. Rosły słupki dotyczące nie tylko liczby aktywnych płatników ale też ubezpieczonych czyli pracowników w tym cudzoziemców zarejestrowanych w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych.

W połowie ubiegłego roku liczba osób fizycznych w ubezpieczeniu zdrowotnym, a zameldowanych na Opolszczyźnie sięgała 387 tysięcy, a po roku czyli obecnie przekroczyła 390 tysięcy. Różnicę widać wyraźniej gdy weźmiemy pod uwagę, że równo 10 lat temu składki wpływały za 373 tysiące ubezpieczonych w regionie. W wymiarze krajowym na koniec maja osób fizycznych w ubezpieczeniu zdrowotnym było prawie 16,8 milionów osób, a równo dekadę temu aż o milion mniej – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

W okresie styczeń-marzec br., stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął poziom 79,8 proc. Największą pozycją przychodów FUS są składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w okresie styczeń-marzec wyniosła 57,6 mld zł i była o 5,5 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2020 r.

Gdzie szukać źródeł rosnącej liczby pracodawców i samozatrudnionych, którzy co miesiąc przekazują składki do ZUS?

Wielu początkujących przedsiębiorców przez pół roku jest zwolnionych z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach Ulgi na start. Przez kolejne dwa lata mogą płacić składki w niższej wysokości. Takie programy jak Ulga na start, przywilej preferencyjnych składek oraz Mały ZUS Plus ułatwiają wejście na rynek pracy. W sumie taki okres ulgowy może trwać nawet ponad pięć lat. Co istotne, mniejsze i większe podmioty w obrocie gospodarczym mimo trudnych ostatnich kilkunastu miesięcy ciągle są aktywne, bo skorzystali z założeń kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej w ZUS jak zwolnienie z opłacania składek czy świadczenia postojowe – Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim oddziale ZUS.

Według danych opolskiego ZUS przedsiębiorcy i samozatrudnieni z regionu uzyskali w ostatnich miesiącach zwolnienia ze składek o wartości 336 mln zł. Natomiast do końca czerwca suma świadczeń postojowych przekazanych na rachunki bankowe w regionie przekroczyła 123 mln zł. Kolejne odsłony Tarczy Antykryzysowej, w tym zakres abolicji składkowej i zakres świadczeń wypłacanych przez ZUS miały niewątpliwie wpływ na utrzymanie wielu stanowisk pracy i decyzję o kontynuowaniu jednoosobowej działalności.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.