Na wakacjach trzeba dorobić. Takie plany po zakończeniu roku akademickiego ma wielu opolskich żaków. Co to oznacza dla pracodawców i samych studentów? Czy zatrudnienie studenta w sezonie jest oskładkowane w ZUS?  

Kiedy bez składek?

Umowa zlecenie, to najchętniej wybierana forma zatrudniania studentów. Równie popularna jest umowa o dzieło. W przypadku umowy zlecenia korzyści dla przedsiębiorcy są oczywiste, bo za studenta, który nie ukończył 26 lat, nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. To jednak skutkuje tym, że pracującemu studentowi nie przysługują świadczenia z ubezpieczeń społecznych, na przykład zasiłek chorobowy. Tak samo jest przy umowie o dzieło. Ani pracodawca, ani student nie płacą składek.  

Student, który skończył 26 lat a podpisał umowę zlecenie, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne czyli każdy sam musi zdecydować czy opłacać składkę chorobową. Jeśli się na to zdecyduje, to powinien to zgłosić pracodawcy bądź zleceniodawcy i złożyć u niego stosowne oświadczenie. Jeśli student zgłosi taki wniosek, to będzie mógł na przykład korzystać
z płatnych zwolnień chorobowych – dodaje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Zwolnienie ze składek dotyczy osób, które mają status studenta, a ten przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów (czyli immatrykulacji) do dnia złożenia egzaminu dyplomowego bądź skreślenia z listy studentów. Na zwolnienie z opłacania składek nie ma wpływu obywatelstwo, narodowość oraz kraj w którym student się uczy. Na przykład student z Ukrainy, który nie skończył 26 lat będzie zwolniony z opłacania składek od umowy zlecenia.

Uwaga na wyjątek

Z przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że  osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Użyte w tym przepisie sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta. Oznacza to, że w myśl ustawy o ubezpieczeniach społecznych za zleceniobiorcę, który nie skończył 26 lat – ale zakończył edukację na pierwszym stopniu studiów, a jest przed rozpoczęciem edukacji na drugim stopniu studiów – należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.  

Umowa o pracę – składki obowiązkowe

Jeśli student – bez względu na wiek – podpisze z pracodawcą umowę o pracę, to wtedy obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Podobnie jest ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Zatrudniający,  w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy powinien zgłosić to w ZUS. 

Student zgłoszony do ubezpieczeń społecznych jako pracownik zyskuje to, że zasilane jest jego indywidualne konto w ZUS, a przez to buduje swoją historię emerytalną. Po prostu odkłada na emeryturę. Ponadto zgłoszenie do ubezpieczeń daje gwarancję, że w konkretnych okolicznościach będzie mu wypłacany zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy. Co ważne, umowa o pracę gwarantuje dodatkowe przywileje, jak prawo do urlopu czy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.  

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.