Covid-19 nie był najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich, które w ubiegłym roku trafiły do ZUS. Z danych Zakładu wynika, że przyczyną największej liczby dni chorobowych były… ciąża, poród i połóg.

Łączna liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych w 2020 r. nie odbiegała znacząco od danych sprzed pandemii, ale przeciętnie chorowaliśmy dłużej niż wcześniej. W minionym roku lekarze w Polsce wypisali niemal 22,2 mln zwolnień lekarskich z tytułu choroby własnej. To liczba tylko trochę wyższa niż w 2019 r., kiedy zaświadczeń było 19,9 mln. Chorowaliśmy za to trochę dłużej, bo liczba dni absencji w pracy sięgnęła 286,1 mln, a to o 4,4 proc. więcej niż w 2019 roku.

W województwie opolskim lekarze wystawili w poprzednim roku 532 tysiące zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej, z tego 19,2 tysięcy z powodu Covid-19. W całym kraju na ponad 22 miliony zaświadczeń lekarskich wystawionych w 2020 r., te z tytułu koronawirusa to 642,3 tysiące. Przeciętna długość zwolnienia w naszym regionie liczona w dniach wyniosła 11,58 przy przeciętnej w całym kraju 12,90 – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.

W ubiegłym roku Polacy najczęściej chorowali w marcu i październiku. Najwięcej zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej wystawiono w marcu 2020 r. Było to 2,8 mln e-zwolnień, co w porównaniu do miesiąca poprzedniego oznaczało wzrost o 44,7 proc. Równie duża liczba zaświadczeń lekarskich została wystawiona w październiku, kiedy to z tytułu choroby własnej wydano 2,7 mln zaświadczeń, tj. o 57,2 proc. więcej niż w miesiącu poprzednim. Najwięcej zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej zostało wystawionych 16 marca 2020 r. – 293,6 tys. Stanowiły one 9,8 proc. ogółu zaświadczeń wystawionych z tytułu choroby własnej w tym miesiącu.

U osób ubezpieczonych w ZUS w 2020 r. najdłuższą absencję powodowały:

  • ciąża, poród i połóg – 17,5 proc. ogółu liczby dni absencji (44,9 mln dni absencji chorobowej),
  • choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16, proc. (41,3 mln dni),
  • choroby układu oddechowego – 13,7 proc. (35 mln dni),
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 11,8 proc. (30,1 mln dni),
  • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 10,8 proc. (27,7 mln dni).

Największy odsetek zaświadczeń, bo 26,9 proc. wydano osobom w wieku 30-39 lat. W populacji kobiet było to 28,4 proc., w populacji mężczyzn – 25,2 proc.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.