1.06.2021 r. (wtorek) startuje nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Nowa Energia”. Kwota jaka czeka na innowacyjne projekty to aż 250 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski od 1 czerwca do 15 września 2021 r. Istotne jest spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej przy doborze wniosków.

CEL NABORU: wyłonienie inwestycji, gdzie zastosowane zostaną inwestycje w produkcję innowacyjnych wyrobów na potrzeby budownictwa plusenergetycznego.

W tym temacie wypowiedział się minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka: „Jednym z kluczowych komponentów osiągnięcia celów, jakie stawiamy sobie w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” jest upowszechnienie nowoczesnych wzorców i standardów zeroemisyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Chcemy to osiągnąć poprzez ekologiczne inwestycje w domach polskich rodzin. Szukamy innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do oszczędności energetycznej, pozyskiwania prądu z alternatywnych źródeł energii, a co za tym idzie również ograniczenia zjawiska smogu.”

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.