Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W obecnej sytuacji w kraju, ważną rolę w Powicie Nyskim  pełni Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Pracownicy będą informować mieszkańców o sytuacji w regionie.

Zarząd Powiatu Nyskiego spotkał się dzisiaj z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia, rozmawiano o aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie powiatu nyskiego. Ważnym tematem było przeanalizowanie miejsc wyznaczonych do kwarantanny.

,,[…] na godz. 16:00 nie stwierdzono żadnego zachorowania wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu nyskiego. W obliczu potencjalnego zagrożenia epidemią koronawirusa przypominam o konieczności zachowania zasad higieny oraz apeluję o stosowanie się do wszelkich zaleceń. Nie wpadajmy w panikę, tylko rozsądnie i skrupulatnie wykonujmy zalecenia służb medycznych i sanitarnych.” – PZZK

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie na bieżąco informował mieszkańców o sytuacji w regionie. Wszystko po to, by fałszywe informacje nie tworzyły paniki wśród ich odbiorców.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.