Państwowa Straż Pożarna w Nysie doczekała się komendanta

Zmiany u nyskich strażaków. Jednostką nie będą juz zarządzały osoby pełniące obowiązki komendanta. Wybrano szefa PSP w Powiecie Nyskim. 

Państwowa Straż Pożarna w Nysie w końcu doczekała się komendanta. Funkcję tę objął bryg. Paweł Gotkowski, który wcześniej wykonywał zadania rzecznika prasowego komendy. Na to stanowisko brygadiera powołał Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Krzysztof Kędryk.

Na stronie Komendy czytamy:

,,Pan bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 sierpnia 2003 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Nysie, gdzie został skierowany po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Służba na różnych stanowiskach pozwoliła mu na zdobycie dużego doświadczenia i praktycznej wiedzy pożarniczej.

Kwalifikacje zawodowe:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (inż. poż.) – 2003 r.,

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (mgr inż. poż.) – 2005 r.

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie zapobieganie pożarom i awariom – 2017 r.

Pan bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski podczas pełnionej służby dał się poznać jako doświadczony i kompetentny oficer, wyróżniający się umiejętnościami zawodowymi, rzetelnością oraz dokładnością w realizacji powierzonych zadań. Posiada duży zasób wiedzy merytorycznej, zdolność zachowania równowagi w sytuacjach trudnych, co w sposób wymierny przekłada się na wysoką jakość wykonywanej pracy. Jest oficerem kreatywnym w tworzeniu nowych rozwiązań oraz doskonaleniu już istniejących. Ściśle współpracuje z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nysie i zarządami miejsko – gminnymi ZOSP RP powiatu nyskiego czyniąc starania o włączanie nowych jednostek OSP do KSRG, celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Od 2010 r. w ramach obowiązków służbowych wykonuje także zadania oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Nysie z powodzeniem kreując pozytywny wizerunek Państwowej Straży Pożarnej w mediach. Aktywnie uczestniczy w prewencji społecznej, propagując bezpieczeństwo pożarowe wśród mieszkańców powiatu nyskiego. Wspiera działania zmierzające do podniesienia jakości bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności obustronnej współpracy jednostek zintegrowanego systemu ratownictwa na pograniczu polsko – czeskim.

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie powierzał Panu bryg. mgr inż. Pawłowi Gotkowskiemu dwukrotnie w 2019 r.

Z dniem 1 maja 2020 r. Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej kolejny raz powierzył Panu bryg. Pawłowi Gotkowskiemu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie na okres dwóch miesięcy.

W uznaniu zasług za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony m. in.: Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.”

Źródło: PSP Nysa

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.