1400 przestępstw o charakterze narkotykowym na Opolszczyźnie. Jak wypada Nysa?

Przestępstwa narkotykowe zaliczają się do najszybciej rozwijających się przestępstw. Co przedstawiają statystyki na Opolszczyźnie i w samej Nysie?

Amfetamina, Haszysz, Konopia Indyjska, Extazy, MDM – to najczęściej zabezpieczane substancje odurzające na Opolszczyźnie. Sprawdziliśmy jak wyglądają statystyki dotyczące zatrzymań narkotykowych przestępców w naszym województwie od stycznia do czerwca.

Na terenie Województwa Opolskiego stwierdzono ponad 1400 przestępstw o charakterze narkotykowym, gdzie ponad 550 osób usłyszało związane z tym zarzuty. Policjanci do tych spraw zabezpieczyli blisko 80 kilogramów różnych środków odurzających.

A jak wygląda to w poszczególnych Powiatach?

 • Powiat Brzeski  – 102 przestępstwa o charakterze narkotykowym,
 • Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski – 51 przestępstw o charakterze narkotykowym,
 • Powiat Głubczycki – 32 przestępstwa o charakterze narkotykowym,
 • Powiat Nyski – 119 przestępstw o charakterze narkotykowym, 
 • Powiat Krapkowick – 44 przestępstwa o charakterze narkotykowym.

Wśród statystyk uwzględnione są sprawy z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, m.in:

 • Art. 53.1.   ,,Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.’’
 • Art. 55. 1. ,, Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.’’
 • Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 1. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.