Zwiedzający znów odwiedzają muzeum

Od połowy marca muzeum było zamknięte dla zwiedzających. Obecnie znów można obejrzeć różnorodne ekspozycje. 

Powoli wraca życie sprzed epidemii. Na ulicach, mimo że w maseczkach, spaceruje coraz więcej mieszkańców. Nie brakuje także zatłoczonych parkingów przed sklepami, ani samochodów na ulicach. Dla zainteresowanych otworzyło się także Muzeum Powiatowe w Nysie.

Placówka dla zwiedzających dostępna jest od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.45, a także w soboty i niedzielę od 10.00 do 15.00. Aby jednak swobodnie poruszać się między ekspozycjami mieszkańcy muszą pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

2. Ekspozycję jednorazowo może zwiedzać maksymalnie 5 osób (w grupie rodzinnej) lub 2 osoby indywidualne z zachowaniem 1,5 metrowych odstępów. Osoby te powinny mieć zakryte usta i nos maseczkami ochronnymi lub przyłbicami oraz zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem zwiedzania. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk zostanie udostępniony zwiedzającym przy wejściu do budynku muzeum. Zwiedzający bez maseczek lub przyłbic nie będą obsługiwani i nie będą mogli przebywać na terenie Muzeum.

3. Przestrzenią, w której można oczekiwać na możliwość zwiedzania, jest dziedziniec pałacowy, przy zachowaniu odpowiednich odstępów.

4. Jako rekompensatę restrykcji i ograniczeń proponujemy usługę przewodnicką dla dzieci (w cenie biletu).

5. Szatnia jest nieczynna. Osoby z plecakiem lub dużą torbą podręczną są zobowiązane do pozostawienia ich w wyznaczonym miejscu.

6. Na obszarze ekspozycji obowiązuje zakaz siadania oraz bezwzględny zakaz dotykania eksponatów i innych przedmiotów, a także ekranów dotykowych.

7. Osoby kaszlące, kichające, których stan zdrowia może budzić uzasadnione obawy, co do zarażenia koronawirusem, nie będą obsługiwane. Pracownik obsługi, po wystąpieniu uzasadnionych obaw co do stanu zdrowia takich osób, może odmówić obsługi zwiedzającego (zwiedzających).

8. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie reguł są pracownicy udostępniający ekspozycję.

9. W przypadku niedostosowania się zwiedzających do zaleceń pracowników obsługi, pracownik ma obowiązek odmówić oprowadzenia i powiadomić niezwłocznie o tym fakcie dyrektora Muzeum.

10. Do odwołania zawiesza się udostępnianie ekspozycji grupom zorganizowanym. Odwołuje się także formy zbiorowe działalności muzeum: lekcje muzealne i warsztaty oraz wernisaże.
W tym roku placówka musiała zrezygnować z Nocy Muzeów, na które co roku przybywają tłumy. Dlatego też wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w internecie.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.