Wszyscy kierowcy powinni znać znak D-40 który znajduję się w Rynku.

W prawie o ruchu drogowym jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

.    

Jednak jak się okazuje nie wszyscy kierowcy znają ten znak i nie stosują się do szczególnych zasad obejmujących w strefie zamieszkania, a są one następujące:

  • Ponadto:
    • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
    • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
    • Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
    • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.