Dzięki pozwoleniu od Ministerstwa Edukacji i Nauki powstanie nowy kierunek studiów I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie – administracja. Kierunek ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego, uczenia wykształconych, a także sprawnych pracowników. Kontakty uczelniane oraz współpraca z pracodawcami wykazały ogromne zapotrzebowanie na wykształconych ludzi po takim kierunku.

Absolwenci kierunku administracja będą w stanie znaleźć zatrudnienie w następujących jednostkach:  instytucje samorządu lokalnego oraz jego jednostki (Urząd Miejski w Nysie, Urząd Gminy w Korfantowie, Urząd Miejski w Otmuchowie, Starostwo Powiatowe w Nysie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie), jednostki wymiaru sprawiedliwości i służb zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa (Zakład Karny w Nysie, Sąd Rejonowy w Nysie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Komenda Powiatowa Policji w Nysie, Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, Oddział Celny w Nysie, Opolska Administracja Skarbowa), a także przedsiębiorstwa różnych dziedzin gospodarki (EKOM – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Wodociągi i Kanalizacja AKWA w Nysie, Nyska Energetyka Cieplna czy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie).

Świetną opcją dla ludzi pracujących będą studia zaoczne, które umożliwią podniesienie kwalifikacji wśród pracujących już ludzi.

Wysoko wykwalifikowana kadra zadba o doskonałe warunki kształcenia i wysoki poziom nauczania, a także zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych, niezbędnych do zatrudniania absolwentów zarówno na rynku lokalnym, jak i światowym. Poza znakomitą kadrą,  na studentów czeka aktywna współpraca z otoczeniem dotyczącym odbywanie praktyk, czy przeprowadzanie zajęć.

Program nauczania dla specjalizacji „administracja publiczna” przygotowano we współpracy z pracownikami administracji celno-skarbowej oraz Urzędu Miejskiego w Nysie, z kolei na specjalizacji „polityka społeczna” została stworzona z udziałem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Zapisy na studia odbywają się poprzez rejestrację on-line pod linkiem: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl z obowiązkiem dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Rekrutacji znajdującym się w Budynku A PWSZ w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4 w Nysie.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.