Warsztaty wokalno-aktorskie dla studentów Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie poprowadził dr Zbigniew Zamachowski, wybitny polski aktor scen teatralnych i filmowych. Zajęcia praktyczne możliwe były dzięki realizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie programu PO WER, który ma na celu rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych.

Warsztaty przebiegały – jak zawsze – w znakomitej atmosferze, współpracy, ćwiczeń, wymiany doświadczenia i wskazówek dla młodych ludzi. Zbigniew Zamachowski omówił ze studentami m.in. następujące zagadnienia tematyczne: interpretacja /kompozycja roli mówionej i śpiewanej/, komunikacja werbalna /praca ze słowem, emisja głosu, oddychanie, dykcja, ćwiczenie pamięci/, komunikacja niewerbalna /gesty, mimika, praca ciałem, ruch sceniczny/, koncentracja /opanowanie tremy, odpowiedzialność mówcy, wokalisty/, interakcja artystyczna /zespół wykonawców oraz interakcji z widownią /, tworzenie własnego stylu wypowiedzi artystycznej, posługiwanie się różnymi stanami emocji, improwizacja w sytuacjach nieprzewidzianych, ekstremalnych oraz praca z rekwizytem.

 Studenci na scenie mieli do wykonania różne zadania praktyczne, wokalno-aktorskie. Sprawdzić swoje umiejętności praktyczne pod okiem mistrza, było dla młodych ludzi, uczestników warsztatów, czymś bardzo wyjątkowym. Warto przypomnieć, że aktor przeprowadził zajęcia ze studentami w listopadzie 2019 roku i wyreżyserował musical „Po przygodę”, na podstawie powieści Marka Twaina „Przygody Tomka Sawyera z muzyką Romana Hudaszka. Wydarzenie przyjęte zostało przez publiczność owacją na stojąco. Był to doskonały przykład połączenia dydaktyki z wydarzeniem artystycznym.

fot:PWSZ Nysa

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.