Minister Edukacji i Nauki wydał pozwolenie na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku jazz i muzyka estradowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Tym samym nyska Uczelnia stanie się pierwszą na Opolszczyźnie uczelnią, która będzie kształcić muzyków w dziedzinie sztuki na poziomie studiów magisterskich. To nobilitacja i prestiż dla PWSZ w Nysie. Ruszyła rekrutacja, egzamin dla kandydatów na studia odbędzie się w dniu 24.08.2021 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie od kilkunastu lat prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa. Studenci, absolwenci oraz wykładowcy Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie od wielu lat aktywnie uczestniczą w wydarzeniach artystycznych we współpracy z instytucjami kultury i samorządu lokalnego nie tylko w województwie opolskim, ale także poza jego granicami. Uczelnia posiada znakomitą infrastrukturę dydaktyczną a zajęcia prowadzą uznani i cenieni w kraju i za granicą muzycy oraz specjaliści od realizacji dźwięku.

Dotychczas absolwenci studiów licencjackich kierunku jazz i muzyka estradowa najczęściej wyjeżdżali do innych miast, by realizować studia magisterskie. Umożliwienie im kontynuacji nauki w Nysie, daje ogromną szansę, że zostaną na Opolszczyźnie, zapobiegając w ten sposób nieuchronnemu „odpływowi” młodych, utalentowanych, a co najważniejsze – świetnie wykształconych młodych osób, które zostając tutaj, będą się przyczyniały do rozwoju kultury w naszym regionie.
Uruchomienie studiów magisterskich na kierunku jazz i muzyka estradowa to kolejny etap rozwoju Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie, wpisujący się także w strategię rozwoju regionu.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.