PWSZ – Patrzy z optymizmem w przyszłość

rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie

Pomimo tego, że Nysa może się wydawać dla przyszłego studenta mniej atrakcyjna niż Wrocław czy choćby Opole, to PWSZ radzi sobie całkiem nieźle, a ambitnych planów na najbliższy czas nie brakuje, o czym przekonuje rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie

IloveNysa – Dość głośno mówi się od kilku lat o niżu demograficznym, jakiś czas temu liczba studentów nieco wzrosła. Jak to wygląda teraz?

dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie – Pojęcie niżu jest bardzo eufemistyczne, gdyż jeśli w ciągu kilkunastu lat znika połowa populacji w danej grupie wiekowej, ciężko jest mówić o niżu, a powinniśmy to zjawisko rozpatrywać w kategorii katastrofy. Można powiedzieć, że nasza liczba studentów jest skorelowana ze spadkiem liczby maturzystów. Można jednak zauważyć pozytywny trend, gdyż pomimo, że ten spadek w dalszym ciągu następuje, liczba naszych studentów od dwóch lat utrzymuje się na stałym poziomie.

iLN – A o jakich liczbach mówimy?
PM: Jest to około dwa i pół tysiąca studentów. Jest to optymalna liczba, którą osiągnęliśmy, z którą sobie radzimy i jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość kształcenia dla właśnie tej liczby studentów.

iLN: Jakie uczelnia ma plany w najbliższym czasie? Studia magisterskie?

PM: Dotknął pan w tym pytaniu bardzo ważnej kwestii, a mianowicie rodzajów uczelni. W wyniku przygotowywanej reformy szkolnictwa wyższego mają zostać wyłonione trzy typy uczelni, tj.: badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne. W zależności od typu uczelnie będą miały ściśle określone zadania. Nasza uczelnia wpisuje się do tej trzeciej grupy – uczelni dydaktycznych. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe to uczelnie lokalne, które wypełniają pewną niszę edukacyjną. Gdyby nie tego typu uczelnie, połowa naszych studentów nie studiowałaby wcale. Nasza uczelnia posiada sprawnie funkcjonującą strukturę: jest senat, który jest najwyższym organem uczelni, rektor zarządzający uczelnią przy pomocy prorektorów, oraz kanclerz, czyli dyrektor administracyjny. Taka struktura ułatwia zarządzanie uczelnią i wprowadzanie nowych pomysłów w życie.

iLN: PWSZ dość elastycznie reagował na zmiany na rynku pracy i potrzeby studentów oraz pracodawców. Czy w najbliższym czasie można się spodziewać nowych kierunków?

PM: W tamtym roku uruchomiliśmy psychofizyczne kształtowanie człowieka. W tym roku nie wprowadzamy nowego kierunku, ale zintegrowany program uczelni – program pięciu dodatkowych kompetencji. Jest to pięć elementów, które mają uatrakcyjnić naszych studentów na rynku pracy i lepiej przygotować ich do zawodu.

Zacznę od DRONÓW – każdy student będzie miał możliwość uzyskania licencji pilota bezzałogowego statku powietrznego. Na niektórych kierunkach studenci mają w planie wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej. Kolejny element tego programu to ROZSZERZONE KOMPETENCJE Z ZAKRESU JĘZYKÓW OBCYCH. Każdy student będzie miał możliwość zrealizowania dwóch dodatkowych semestrów języka obcego. Oferujemy również WYJAZDY STUDYJNE, podczas których organizowane będą wyjazdy do firm i instytucji, by zapoznać się ze specyfiką ich działalności. Dodatkowo studenci ostatniego roku wyjadą na krajowe bądź międzynarodowe targi branżowe w celu zapoznania się z rynkiem i nawiązania relacji z potencjalnymi pracodawcami. Kolejnym elementem jest SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W planie wszystkich kierunków znalazły się zajęcia z prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone będą przez lokalnych przedsiębiorców, gdyż oni najlepiej mogą przybliżyć realia prowadzenia biznesu. Ostatnim elementem tego programu jest PIERWSZA POMOC, prowadzona na wszystkich kierunkach. Szczególny nacisk kładziemy na zagrożenia wynikające z ich pracy zawodowej oraz na ratowanie życia podczas wypadków komunikacyjnych,

iLN: A jak doszło do pomysłu przywrócenia konserwacji zabytków?

PM: Gdy rozpoczynaliśmy kształcenie na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, mogły to być studia prowadzone w formie studiów pierwszego stopnia bądź jednolitych magisterskich. W 2006 r. wprowadzono przepisy, w myśl których studia te mogły być prowadzone wyłącznie jako studia magisterskie. W ubiegłym roku roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów, które przywróciło poprzedni stan. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem wniosku do ministerstwa o ponowne nadanie nam uprawnień do prowadzenia studiów na tym kierunku.

iLN: Uczelnia planuje uruchomienie tego kierunku na poziomie licencjatu czy studiów magisterskich?

PM: Będą to studia licencjackie, które pozwolą profesjonalnie i w zawodowy sposób wykonywać pracę ich absolwentom oraz kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia w obszarze sztuki.

iLN: A jak przygotowania do Nyskiego Festiwalu Nauki PWSZ?

PM: Jest to wydarzenie, które wpisało się w kalendarz imprez w naszym regionie. Komitet organizacyjny cały czas pracuje, z wszystkich instytutów spływają propozycje, które ocenia rada programowa. Temat wiodący tegorocznej edycji Festiwalu to „Nauki techniczne – technologie przyszłości”. Festiwal ten nie jest skierowany wyłącznie do studentów. Jest dla wszystkich, do Nysy zjeżdżają zainteresowani z całej Polski, co czyni imprezę ponadregionalną.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Edukacji Narodowej objęli patronatem nasze święto nauki.

iLN: Dziękuje za rozmowę.

PM: Ja również dziękuję i zapraszam do składania papierów na PWSZ w Nysie.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.