„Absolwent-Praca-Stabilizacja” to projekt, który skierowany jest do studentów i absolwentów szkół wyższych zamieszkujących województwa: opolskie, śląskie, małopolskie oraz mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Organizatorem jest Centrum Rozwoju Lokalnego i Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Spełeczno-Gospodarczego.

Projekt ma za zadanie wesprzeć kompleksowo osoby z niepełnosprawnościami, które są na ostatnim roku studiów, bądź skończyły już studia i chcą wejść na rynek pracy.

 

Grupa docelowa

Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Obszar realizacji projektu:

– województwo opolskie;

– województwo śląskie;

– województwo małopolskie

Oferowane wsparcie:

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych;

– poradnictwo psychologiczne;

– poradnictwo zawodowe;

– doradztwo zawodowe;

– wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego (w tym wparcie indywidualne, zatrudnienie oraz monitoring zatrudnienia);

– bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze ofert pracy;

– bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze kursów zawodowych;

– bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze staży zawodowych;

– udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

– odbycie płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące;

– dodatek motywacyjny max. do 12 miesięcy

 

W razie pytań:

Osoba kontaktowa: Monika Kukułka
tel. 32 494 13 19
e-mail: m.kukulka@crl.org.p

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.