Czy PWSZ w Nysie zmieni nazwę?

Od początku działalności, nyska uczelnia funkcjonowała pod nazwą ,,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa”. Teraz może się to zmienić.

Coraz więcej Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zmienia nazwę. W Płocku PWSZ przekształca się w Mazowiecką Uczelnię Publiczną, natomiast w Oświęcimiu szkoła wyższa będzie funkcjonować pod nazwą Państwowa Uczelnia Zawodowa. Coraz więcej PWSZ’ek deklaruje chęć zmian. Co na to władze nyskiej PWSZ?

My w tym momencie się zastanawiamy nad tą zmianą. Czy to nam wyjdzie na dobre? Myślę, że jednak tak! Dotychczas byłem sceptyczny tej zmianie, bo to jednak są też koszty. Jednak przekonują mnie do tego studenci. Na ostatnim posiedzeniu Senatu studenci wyraźnie podkreślili, że ta zmiana z „wyższej szkoły” na „uczelnię” podniosłaby prestiż, gdyż niejednokrotnie jesteśmy myleni ze szkołami zawodowymi. – mówi rektor PWSZ w Nysie Przemysław Malinowski

Zmiany podyktowane będą decyzją członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Po akceptacji pomysłu rektor uczelni może wystąpić z wnioskiem o zmianę nazwy do ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Argumentem za zmianą nazwy na ,,Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nysie” jest przede wszystkim podkreślenie, że placówka jest uczelnią, a nie szkołą zawodową.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.