Ruszyły prace nad uruchomieniem systemu redukcji natężenia zapachu

Bioagra SA przygotowuje montaż tzw. płuczki etanolu, która stanowi część systemu redukcji

zapachu powstającego przy produkcji etanolu. W tym tygodniu firma wyłączyła część instalacji,
żeby przygotować miejsce, na którym stanie blisko 20 metrowe urządzenie o wadze prawie 30
ton.

System redukcji natężenia zapachu pochodzącego z fermentacji opracował na zlecenie Bioagra SA
zespół polskich i amerykańskich ekspertów. Rozwiązanie składające się z tzw. płuczki etanolu i
urządzenia do utleniania katalitycznego powstało w oparciu o badania prowadzone na terenie zakładu
i w jego okolicy. Płuczka etanolu, pierwszy element systemu, została już praktycznie zbudowana i za
kilka tygodni przyjedzie specjalnym transportem drogowym do Zakładu Produkcji Etanolu
„Goświnowice”. Firma musi teraz przygotować fundamenty, na których stanie ważąca blisko 30 ton
konstrukcja.

Montaż płuczki, według planu, powinien nastąpić pod koniec kwietnia br. W kolejnym miesiącu będą
prowadzone testy i kalibracja instalacji z nowym urządzeniem. To kluczowe działanie dla
prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Zadaniem płuczki jest skroplenie maksymalnej ilości
etanolu unoszącego się z kadzi fermentacyjnych i zawrócenie go do procesu technologicznego.
Pozwoli to na skuteczną redukcję oparów alkoholu i umożliwi realizację drugiego etapu inwestycji,
którym będzie budowa urządzenia do utleniania katalitycznego. Jak zapewniają specjaliści
rozwiązanie przyczyni się do likwidacji charakterystycznego zapachu, który pochodzi z procesu
fermentacji. Bywa on odczuwany na terenie zakładu i w jego okolicy w zależności od warunków
pogodowych.

Bioagra SA prowadzi program redukcji wpływu na otoczenie od 2018 r. Firma wdrożyła działania
pomimo tego, że produkuje etanol zgodnie z normami obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i Unii
Europejskiej. Zarząd firmy zagwarantował społeczności lokalnej, że zleci opracowanie rozwiązań,
które trwale zredukują natężenie zapachu i dźwięku generowanego przy produkcji etanolu.
Tylko w ostatnim czasie Bioagra SA przeznaczyła na ten cel ponad 8 mln zł. Firma wyciszyła w
listopadzie ub.r. okna wieży elewatora zbożowego, a także umieszczone na jej szczycie wentylatory.
Zamontowano na nich specjalnie zaprojektowane tłumiki dźwięku. Wcześniej firma wymieniła na
nowe część urządzeń produkcyjnych, a także zmodernizowała infrastrukturę do rozładunku ziarna
kukurydzy, które dociera do zakładu wagonami kolejowymi. Zmodernizowano też linię czyszczenia
ziarna kukurydzy, aby przenieść załadunek tzw. plew do wnętrza zakładu i obniżyć natężenie dźwięku
rozchodzącego się w kierunku Goświnowic. W tym samym celu w ostatnich miesiącach wylano
fundamenty pod nowe zbiorniki na ziarno, które przedłużą linię elewatora i będą stanowić naturalny
ekran dźwiękowy.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.