Bankowcy edukują dzieci w zakresie wiedzy o finansach:
1779 lekcji i spotkań dla 52 700 uczniów w 520 szkołach w całej Polsce – tak wygląda w skrócie podsumowanie tegorocznej edycji programu BAKCYL realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości, działający przy Związku Banków Polskich. Zajęcia z młodzieżą prowadzili bankowcy-wolontariusze z 16 banków komercyjnych, BGK, banków spółdzielczych oraz Banku Pocztowego. Celem realizowanego programu jest podnoszenie wiedzy młodzieży na temat finansów i bankowości. Bank Pocztowy, który uczestniczy w tym programie już 5 lat, otrzymał wyróżnienie w tej edycji jako najbardziej efektywna instytucja w programie BAKCYL w 2020.

BAKCYL to program dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tym roku ze względu na panującą pandemię koronawirusa część zajęć odbyła się online na platformie webinarowej. Scenariusz każdej lekcji został dostosowany do specyficznej formy online z jednoczesnym zachowaniem różnorodnych elementów aktywizujących uczniów: quizu, testu, filmu oraz sesji pytań i odpowiedzi z wykorzystaniem czatu. Główny cel edukacyjny programu Bakcyl to  podniesienie wiedzy finansowej i umiejętności korzystania z nowoczesnych usług finansowych z uwzględnieniem zagrożeń w cyberprzestrzeni. Programy lekcji są zgodne z podstawą programową nauczania w szkołach. Każda lekcja to jednocześnie element zajęć z doradztwa zawodowego, czyli spotkanie z praktykiem i poznanie niezbędnych kompetencji, ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego w sektorze bankowym.

BAKCYL to program, który ma wspierać wiedzę młodych ludzi o bankowości i finansach. Jestem przekonany, że to przedsięwzięcie z jednej strony ułatwi części młodzieży podjęcie decyzji o przyszłym zawodzie, z drugiej zaś strony pokazuje najlepsze i bezpieczne praktyki w zakresie korzystania z kont bankowych, kart płatniczych, mobilnych form płatności czy uczy oszczędzania. Jednym z głównych celów Banku Pocztowego jest wspieranie inicjatyw, które zapobiegają wykluczeniu niektórych grup społecznych w zakresie korzystania z rynku finansowego. BAKCYL wpisuje się w tę ideę, dlatego dziękuję wszystkich wolontariuszom, a przede wszystkim pracownikom Banku Pocztowego za udział w tym programie – komentuje Jakub Słupiński p.o. Prezesa Banku Pocztowego

Z bankowością związany jestem od 25 lat, w tym od 9 pracując w Banku Pocztowym. W ramach projektu BAKCYL jako wolontariusz mam możliwość dzielenia się moją wiedzą z młodzieżą i być może zaszczepienia w nich bakcyla, dzięki któremu w przyszłości z większą swobodą i bezpieczeństwem będą poruszać się po świecie finansów. Być może niektórzy z nich zdecydują się na karierę w bankowości. Tegoroczne wyróżnienie jest dla mnie motywacją do dalszego działania i edukowania młodych pokoleń – mówi Maciej Fidecki, ekspert Banku Pocztowego i laureat wyróżnienia dla najaktywniejszego wolontariusza projektu BAKCYL w 2020 r.

– Projekt edukacji finansowej młodzieży BAKCYL jest nieprzerwanie realizowany od 8 lat. Jednocześnie od 2016 r. w projekt zaangażowany jest także Bank Pocztowy, dlatego tym bardziej cieszy nas, że w tym roku wolontariuszy Banku Pocztowego mogliśmy wyróżnić za największe zaangażowanie w nasz projektmówi Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, organizatora Projektu BAKCYL.

 

Warto zauważyć, że program wysoko oceniają także uczniowie. W anonimowej ankiecie w skali 1-6 uczniowie szkół ponadpodstawowych ocenili BAKCYLA na 5 w zakresie przydatności lekcji oraz prowadzenia zajęć przez wolontariuszy. Od września 2021 rusza kolejna edycja programu.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.