Nabór w ramach EOG Program aktywni obywatele

Głównym założeniem programu jest  trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną...