Ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej – czy to możliwe?

Ten, kto chce się ubezpieczyć na życie, musi poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe między innymi o stanie swojego zdrowia. Służy do tego specjalna ankieta medyczna, w której znajdują się szczegółowe pytania na temat przebytych chorób czy operacji. Większość ubezpieczycieli wymaga wypełnienia takiego formularza, ale istnieją pewne odstępstwa od tej reguły.

Ankieta medyczna a ubezpieczenie na życie

Zanim ubezpieczyciel zawrze z tobą umowę, będzie chciał dowiedzieć się, ile masz lat, gdzie pracujesz, a także czy masz problemy ze zdrowiem. Zwykle służy mu do tego dość obszerny formularz, ale zdarza się, że wystarczy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań dotyczących m.in., przebytych chorób.

Z ankietą w „okrojonej” wersji można spotkać się w przypadku polis grupowych. Wypełniania długiego formularza nie wymaga się podczas zawierania umowy na ubezpieczenie bezterminowe dla seniorów i NNW dla dzieci. Krótkie pytania na temat stanu zdrowia są zadawane także tym, którzy decydują się wykupienie polisy online.

Jednak zdecydowana większość tworzyw ubezpieczeniowych chce poznać szczegółową historię medyczną swojego przyszłego klienta. Dane takie są niezbędne, aby:

  • móc obliczyć wysokość składki

Osoby, które wcześniej poważnie chorowały, przeszły operacje, rehabilitacje będą płaciły wyższą składkę niż ci, którym nic nie dolegało w przeszłości. Ponadto więcej zapłacą osoby, które cierpią na przewlekłe schorzenia

  • zweryfikować, czy dana osoba może zdecydować się na rozszerzenie do polisy na życie

W ramach ubezpieczenia można wybrać także zabezpieczenie na wypadek cukrzycy czy chorób onkologicznych. Jeśli u przyszłego klienta ubezpieczalni już zdiagnozowane takie problemy ze zdrowiem, nie będzie mógł on skorzystać z rozszerzeń do polisy.

Jakie pytania znajdują się w ankiecie medycznej?

Ankieta taka to długi formularz – może liczyć nawet kilkanaście stron. To, jakie pytania się w niej znajdą, zależy od samego ubezpieczyciela. Dotyczą one nie tylko stanu zdrowia, ale też stylu życia. Możesz zostać zapytany między innymi o to, czy palisz papierosy – takie informacje są potrzebne do tego, aby oszacować ryzyko zachorowania na określone choroby.

Pytania pojawiające się w ankietach układanych przez ubezpieczycieli dotyczą:

  • przebytych chorób, a w tym nowotworów
  • schorzeń, które są dziedziczne w twojej rodzinie – ubezpieczyciela będą interesowały zwłaszcza choroby genetyczne
  • tego, czy byłeś operowany
  • wypadków, które skutkowały złamaniami, zwichnięciami, pęknięciem kości i innymi urazami.

Ubezpieczyciel może zapytać cię o to, czy zdarzyło ci się być dłużej niż 14 dni na zwolnieniu lekarskim i czy wyniki badań laboratoryjnych, którym się poddałeś, były prawidłowe.

Celem ankiety medycznej jest gruntowne zweryfikowanie twojego stanu zdrowia. Natomiast jeśli ubezpieczyciel będzie zaniepokojony tym, że w przeszłości poważnie chorowałeś, może zlecić ci wykonanie badań medycznych. Taka diagnostyka daje rzetelną informację na temat kondycji organizmu , a tym samym pozwala na ustalenie warunków ubezpieczenia i wysokości składki.

Jeśli chcesz znaleźć dopasowaną do swoich potrzeb polisę na życie, zajrzyj na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl.

Dlaczego wypełniając ankietę medyczną, nie warto zatajać żadnych informacji?

Polisa na życie ma stanowić pewne, solidne zabezpieczenie na wypadek choroby lub wsparcie dla twoich bliskich, kiedy ciebie zabraknie. Dlatego nigdy nie zatajaj przed ubezpieczycielem żadnych informacji na temat swojego stanu zdrowia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może w niektórych sytuacjach odmówić wypłaty świadczenia. Stanie się tak, jeżeli ubezpieczyciel, rozpatrując twój wniosek o odszkodowanie, dowie się, że przed zawarciem umowy cierpiałeś na przewlekłe choroby lub doznałeś poważnych urazów na skutek wypadków. Jest to możliwe, gdyż firma, w której ubezpieczysz swoje życie, dokładnie przeanalizuje twoją historię medyczną. Dlatego jeśli zostaniesz poproszony o informacje na temat stanu swojego zdrowia, zawsze skrupulatnie, wyczerpująco i rzetelnie odpowiadaj na pytania.

Więcej o tej ankiecie przeczytasz na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ubezpieczenie-na-zycie-bez-ankiety-medycznej-czy-to-mozliwe/131.html.

Dodaj komentarz