Sesja rady powiatu – o czym będą rozmawiać samorządowcy?

Jak co miesiąc radni Rady Powiatu spotykają się, by debatować na najważniejsze tematy związane z naszym regionem. Już w piątek samorządowcy będą rozmawiać m.in. o finansach oraz przystankach autobusowych.

Już w piątek w nyski muzeum odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu. Na obrady może przyjść każdy mieszkaniec regionu. O czym tym razem będą rozmawiać samorządowcy?

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i wnioski radnych,

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2017 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) stanowisko Zarządu,

c) opinia Komisji Finansów, Budżetu Spraw Statutowych i Regulaminowych,

d) dyskusja,

e) przyjęcie sprawozdania.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

b) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

c) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 r.,

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.