Czy ratownicy zakupią sprzęt do ratowania ludzkiego życia?

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim aż dwa wnioski starają się o zakup defibrylatorów do placówek publicznych. Sprzęt ma ratować życie i być dostępny dla każdego mieszkańca Nysy. 

Grupa ratunkowo – poszukiwawcza złożyła wniosek do Budżetu Obywatelskiego na zakup defibrylatorów do najważniejszych instytucji w Nysie. Prawdopodobnie będzie to pierwszy taki sprzęt w miejscach publicznych w naszym mieście. O projekcie opowiada Miłosz Raszek z Fundacji Emspl – ICE Nysa.

ILN: Projekt nr 15 w Budżecie Obywatelskim ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nysa. Kluczowym elementem jest zakup AED. Co oznacza ten tajemniczy skrót?

MR: AED (z angielskiego Automated External Defibrillator) Automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to bardzo wyspecjalizowane urządzenie medyczne mające na celu wsparcie osób niemedycznych udzielających pierwszej pomocy. Urządzenie używane jest w NZK (nagłym zatrzymaniu krążenia), które według danych statystycznych jest główną przyczyną śmierci w Europie. Jest to około 700 000 osób rocznie. Nagłe zatrzymanie krążenia wywołane jest migotaniem komór, czy też częstoskurczem komorowym – wszystkie te przypadki po chwili kończą się asestolią – zatrzymaniem akcji serca. AED – użyte w czasie 3 minut od NZK zwiększa szanse osoby na przeżycie o ponad 70%, z każda koleją minuta szansę spadają o 10%. AED – jest wg informacji od producenta w 100% bezpiecznie „W 75 procentach przypadków nagłe zatrzymanie krążenia przebiega z migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym bez tętna. Tylko 25% dotyczy asystolii i aktywności elektrycznej bez tętna (PEA). W populacji polskiej zauważono, iż 5% zdarzeń NZK występuje w placówkach służby zdrowia. Zanotowano tam największą skuteczność prowadzonych zabiegów resuscytacyjnych (około 42,7%). Przeżycie w wyniku NZK, które nastąpiło w miejscu zamieszkania jest znacznie niższe i wynosi jedynie 17,52%. Należy dodać, iż w tych miejscach dochodzi do największej liczby zatrzymań krążenia (około 72%).” W przypadku w/w 75% jednym sposobem przywrócenia normalnego rytmu pracy serca jest defibrylacja.

ILN: Pomysł na zakup defibrylatorów w ostatnich latach stał się bardzo modny. Dlaczego taka inicjatywa powstała w Nysie?

MR: Pomysł takiego projektu narodził się po spojrzeniu na mapę AED, na której Nysa jest po prostu „czarna plama” w stosunku do innych miast takich jak Opole, Wrocław. Owszem wymienione miasta są większe. Niemniej jednak na terenie Nysy czas dojazdu zespołu pogotowia od zdarzenia do rozpoczęcia działań ratowniczych znacząco przekracza 10 min, a przecież po 4 minutach zaczyna obumierać ludzki mózg z niedotleniania. Strażacy Ochotnicy wielokrotnie są na miejscu zdarzenia pierwsi, ponadto sprzęt znajdujący się w miejscach łatwo dostępnych, którym jest remiza strażacka znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

ILN: Na co dokładnie zostanie przeznaczone 150 tysięcy złotych?

MR: Zgodnie z zasadami konkursu Gmina Nysa zakupi w drodze zapytania ofertowego 13 sztuk AED w specjalnych skrzynkach PELI z kluczami pediatrycznymi oraz dodatkowymi elektrodami. Urządzenia te będą posiadały możliwość użycia na mokrej powierzchni, tj. nawet w kałuży. Ponadto do 13 sztuk urządzeń zostaną przeprowadzone szkolenie wśród mieszkańców i strażaków. Nie po to by ludzi nauczyć, ale pokazać i oswoić z urządzeniem. AED miałoby funkcjonować w 12 jednostkach OSP gminy nysa oraz SM Nysa.

ILN: Już wiemy, że na mapie miejsc, w których znajdują się AED Nysa jest „czarną dziurą”. Jak Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne funkcjonują w innych miastach?

MR: AED w pobliskim Opolu funkcjonuje jak widać na mapie,  jest ich kilkanaście. Obecnie urządzenia coraz częściej pojawiają się. Liczba AED w poszczególnych miastach wojewódzkich (stan faktyczny na dzień 01.12.2012 rok) – Białystok 9, Bydgoszcz 56, Gdańsk 21, Gorzów Wielkopolski 6, Katowice 77, Kraków 67, Lublin 13, Łódź 54, Olsztyn 14, Opole 15, Poznań 34, Rzeszów 10, Szczecin 34, Toruń 11, Warszawa 141, Wrocław 29, Zielona Góra 8, RAZEM 617.

ILN: Dziękuję za rozmowę.

MR: Dziękuję.

Czy na mapie AED pojawi się także Nysa? Tego dowiemy się już niebawem.

Nr wniosku BO/15/2018

Link do głosowania -> https://umnysa.formularze.org/index.php/e-form/1044.html

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.