Będą nowe światła – sprawdźcie gdzie

Już wkrótce w naszym regionie pojawią się nowe miejsca z sygnalizacją świetlną. Zmiany dotkną odcinka drogi krajowej 46 Nysa-Pakosławice oraz paczkowskiej obwodnicy. Kolejne dwa punkty pojawią się na trasie Nysa-Paczków oraz na drodze krajowej 40 Nysa-Głuchołazy.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa tak tłumaczy zaplanowane inwestycje:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w miejscowości Paczków w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

Powstanie sygnalizacja wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na dojściu do skrzyżowania i doświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 382.

Realizacja w 2017 roku.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na  odc. Nysa – Pakosławice

Inwestycja obejmuje dostosowanie odcinka do nacisku 11,5 tony/oś, powstanie drogi o przekroju 2+1 wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem do wsi Regulice. Powstaną drogi zbiorcze i dojazdowe do pól, a także oświetlenie. Przebudowane zostaną obiekty mostowe i przepusty drogowe.

Okres realizacji robót: lata 2019 – 2021.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice

Inwestycja ma na celu podniesienie nośności do 115 kN/oś oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez usprawnienie i uporządkowanie ruchu pieszych i rowerzystów, poprawę geometrii i widoczności skrzyżowania z drogą powiatową nr 1672, korektę łuków poziomych i pionowych. Skrzyżowania zostaną rozbudowane o lewoskręt, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 1,4 km, dwie zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych z elementami BRD oraz przebudowane oświetlenie drogowe.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2021.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Głuchołazy

Inwestycja ma na celu podniesienie nośności do 115 kN/oś oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obejmuje ona m.in. poszerzenie jezdni z 7 m do 10,5 m, rozbudowę dwóch skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, przebudowę mostu nad rzeką Biała Głuchołaska, wydzielenie ścieżki pieszo-rowerowej, budowę lewoskrętów oraz przebudowę oświetlenia drogowego.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2021.

 

Środki na inwestycje zaplanowano w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.